Kötücül bir melanosit uru olan kötücül melanom gittikçe daha sık görülmektedir. Bununla birlikte erken tedavi oldukça iyi sonuç vermektedir.

Kötücül ( habis) melanomların en sık rastlanan biçimi başlangıç aşamasında iyileşmesi mümkün olduğundan araştırılması ve hemen teşhisi konulması gereken yüzeysel ve yaygın melanımlardır.

Bunların gelişmesi iki evrelidir.
Birinci evresi nispeten uzun süren 2 veya 5 yıl yüzeysel yayılma evresi veya yatay evre
İkinci evresi derinlemesine yayılma evresi veya dikey evre

Yüzeysel evrede iken kesip çıkarmak vakaların çoğunda kesin iyileşme sağlar. Urun alt deri içinde ilerlemesi belli bir seviyeyi geçmiş ise tedavide beklenen iyi sonuç herzaman alınamıyabilir.

Klinik açıdan melanom düzensiz sınırlı farklı ayrıntılar içeren değişik renkte ( siyah, kestane, pembe kırmızı, mavi ) pigmentli leke görünümündedir. Kötücül melanom daha önceden var olan bir ben'in değişmesi olarakta ortaya çıkabilir. Farklı bir ben çıkışı veya var olan ben'in değişmesi ivedi bir tıbbi muayeneyi gerektirir.

Bir lezyondan kuşku duyulursa bunun tamamı cerrahi işlemle çıkarılmalıdır. Tırnak altı elayası ayak tabanı gibi özel yerleşme biçimleri ve renksiz olan benler daha zor anlaşılır. Özellikle bu tür olanların büyük bir titizlikle incelenmesi gereklidir.

İkincil evre yani dikey yayılma evresi derinlemesine bir sızma ve yüzeyde küçük bir nodülle belirginleşir. Klinik olarak teşhisi kolaydır ve bu taktirde tedavinin sonucu lokal ve uzak bölgelere yayılmasına ( metestaz) bağlıdır. Ancak bu evrede tedavi çoğunlukla yetersiz kalır. Bu durum erken teşhisin ne kadar etkili olduğunun bir kanıtıdır.

Kötücül melanomun birden bire ortaya çıkışının sebebi boyu 5 milimetreden büyük bir çok ben'i olan ve/ya ailesinde aşırı ben'li bireyler bulunan kızıl veya sarışın kişilerin güneş çarpmasıyla birlikte hoyratça güneş ışınlarına maruz kalmaları olabilir.

Melanomun tedavisi herşeyden önce cerrahi müdahaledir.