Göğüs kemiğinin arkasında yer alan iç salgı bezi uzun yıllar embriyodaki bir organın kalıntısı olarak ele alınan timüsün çok sayıda işlevi olan bir organ olduğu 1950 den sonra ortaya çıkmıştır. Timüs yalnızca en büyük gelişimine ulaştığı dölüt yaşamında değil, aynı zamanda erişkinlik sürecindede yaşamsal önem taşıyan bir organdır.

ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ
Timüs mediyastinde göğüs kemiğinin arkasında yer alır. Ortada birleşen sağ ve sol olmak üzere iki lobu vardır. Üst ucu troit bezinin gövdesi düzeyine kadar çıkar alt ucu çocuklarda kalp dışzarı1/3 alt bölümüne kadar iner. Doğuştan timus 3-5 sm uzunluğunda 3-4 sm kalınlığında 1sm eninde ve yaklaşık 12 gr ağırlığındadır. Ağırlığı ergenlik çağında artarak 35-38 gr olabilir, büyümenin sonunda körelir 20 yaş dolaylarında 25gr 30 yaş civarlarında ise 15gr kadar düşer.

Timüs epitelyum kökenli bir organdır çok yüzlü lopcuklardan oluşmuştur. lopcuklar koyu renkli ve kabuk bölgesiyle daha açık renkli bir öz bölgesinde (yada orta bölge) meydsana gelirler. Her bir lopcuk bağdokudan yapılmış bir kılıfla kaplıdır.

Timüs dölütte ve yeni doğan bebekte lenfositlerin KÖK HÜCRELERİNDEN hareketle değişikliğe uğradığı bir organdır. Enfeksiyon saldırılarına karşı bedenin gösterdiği savunma yöntemlerinde ve bedenin hücre bütünlüğünün korunmasında timüsün önemli ve temel görevi olduğu düşünülmektedir. Hücresel kökenli bağışıklık yanıtı tümüyle timüse bağlıdır.

Kemik iliğinde yapılan lenfositler bedeni olası saldırılardan koruma yeteneğinde değildir bu yeteneğe timüste geçirdikleri olgunlaşma döneminden sonra ulaşırlar, sözkonusu yeteneğin kazanılmasında timüs tarafından salgılanan timozin in aracılığı gereklidir.

TİMÜS HORMONLARI
Timüs normal hücre çoğalmasını denetim altında tutan birbirleriyle karşıt etkili iki madde salgılar. Tam bir düşünce birliği olmasına karşın hormon tanımına uyduğu kabul edilen bu maddeler hücre çoğalmasını uyaran promin ve ters etki gösteren retindir. Bu iki hoormonun etkilerinin birleşmesi birinin yada öbürünün ağır basmasıyla yanıtı belirler ve dokuların uyumlu bir biçimde gelişmesine katkıda bulunur. Timusun en önemli ve temel ilişkisi üreme bezleriyledir. Timüs etkinliğinin sürmesi cinsiyet bezlerinin gelişmesinde gecikmeye yol açar ve ergenlik çağında n erişkinliğe geçiş dönemi gecikir. Timüs tiroit hormonuna ve büyüme hormonuna yardımcı etki gösterir.

TİMÜS ve KANSER
Timüs ün salgıları kanserli urların gelişmesinde rol oynayabilir. Prominin hücre çoğalması üstündeki etkileri böbrek üstü bezinin büyümesine yol açan özel olmayan bir uyarıcı niteliğide kazanabilir. Labaratuvarlarda elde edilen sonuçlar her nekadar tartışma konusu olsaladrda mitoz bölünmeyi uyaran yada arttıran bu madde timüs aşırı salgısı sırasında hücre çoğalması üzerinde bir rol oynamaktadır.

Bunun tersine retin değişime uğramış yada kanserleşmiş hücreler üstüne hücre çoğalmasını engelleyici etki gösterir. Ayrıca bu maddenin hücrelerin kendi aralarında birleşmelerini arttırması yani doku bağlantısını güçlendirmesi dolayısıyla da retinin kanser hücrelerini bir birinden ayırıp değişik yerlerde yeni yereleşimler (metastazlar) oluşturmasını engellemesi olasıdır. Yine retinin yoğun olduğu bazı dokularda kötücül urlar istatistiksel olarak en az oranda görülmektedir.