Ağızdan sonra gelen ve yemek borusu ile süren dikey yerleşimli kas ve zarlardan yapılı kanal.

Omurganın boyun bölümünün önünde ve damak eteğiyle burun boşlukları arasında yer alır. Hava ve sindirim yolları yutakta bir kavşak oluşturur. Bu nedenle yutak hem yutma hemde solunum işlevine katılır.

YUTAĞIN BÖLÜMLERİ
Yutak 3 bölüme ayrılabilir.
Üst bölüm: Yutağın burun parçası
Orta bölüm: Yutağın ağız parçası
Alt bölüm: Yutağın yemek borusu parçası ( gırtlak)

ÜST BÖLÜM YUTAĞIN BURUN PARÇASI
Aynı zamanda burun delikleri arkası yutak boşluğu ( kavum ) adını alır. Bu bölüm burun boşlukları ile ilişkidedir, altta damak eteğiyle sınırlıdır. Yan duvarda östaki borusunun delikleri vardır, bunlar kulak ile yutak arasındaki ilişkiyi sağlar. Burun parçasının tavan bölümünde yapısında lenf dokusu bulunan bir oluşum gözlenir. Bu yutak bademciğidir ( yada burun etleri ) ve çocukta çoğunlukla yutak içine ve burun arka deliklerine doğru büyüme gösterir.

ORTA BÖLÜM YUTAĞIN AĞIZ PARÇASI
Basit olarak boğaz diye adlandırılan bu bölümağız ile ilişkilidir. Boğaz üstte damak eteğinin serbest kenarıyla sınırlıdır. Damak eteğinin ortasında bir çıkıntı oluşturan küçük dil yer alır. Böylelikle küçük dil damak eteğini ortadan bölerek iki yanda birer kemer oluşturur. Bu kemerler yanlara doğru iki kas kıvrımıyla yani damak eteğinin ön ve arka kıvrımlarıyla uzanır. Bu iki kıvrımın arasında birer lenf bezi olan bademcikler ( damak bademcikleri ) yer alır.

ALT BÖLÜM YUTAĞIN GIRTLAK PARÇASI
Gırtlağın üst deliği ile ilişkidedir. Bu bölüm hareketli bir kıkırdak olan ve yutma sırasında gırtlağın kapanmasını sağlayan gırtlak kapağının arkasında yer alır.

YUTAK İLTİHABI
Yutak iltihabı tıp dilinde ( faranjit ) olarak adlandırılır. İvegen yada süreğen olabilir. İvegen yutak iltihabı genellikle virüs kökenlidir. Mevsimlerle ilişkili olan bu hastalık soğuk ve nem ile daha kolay ortaya çıkar.

İvegen yutak iltihabı Belirtileri Ağrı, ses kısıklığı, öksürük, sümüksel zar iltihabı, ateş yükselmesi gibi belirtiler verir.

Süreğen yutak iltihabı belirtileri Ağrılı bir huzursuzluk, boğazda kazınma duygusu ile kendini belli eder. Süreğen yutak iltihabı genellikle bir burun enfeksiyonu, süreğen bir sinüs iltihabı ( sinüzit) aşırı sigara kullanımı, sürekli olarak buhar ve sanayi dumanıyla kirlenmiş bir havada çalışma yada genel olarak bir hastalığa bağlı olarak gelişir.