TUBAKKOM Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın kaldırılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasını protesto etti. Yapılan açıklamada, "Sayın Başbakan toplumun yarısını oluşturan kadınları özürlü, yaşlı, şehit aileleri ve yoksullarla aynı kategoride gördüklerini tüm dünyaya ilan etmiştir" denildi.

Kadın Birey Olarak Görülmüyor;

Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Bizler biliyoruz ki; Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın kaldırılarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yapılandırılması, kadın-erkek eşitliğini sağlamakla görevli mekanizmanın ortadan kaldırılması, kadının birey olarak değil ailenin bir unsuru olarak konumlandırılması anlamına gelmektedir.

Bir ülkede kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının en önemli ön koşullarından biri, bu konuyla ilgili kurumun, devletin en üst düzey karar mekanizmalarında yer almasıdır. Kadın Bakanlığının kaldırılması kadın-erkek eşitliği ile ilgi devlet politikalarına son verildiğinin ilanıdır.

Bu yaklaşım ve yapılanma kadına yönelik ayrımcı bir uygulamadır. Vatandaşlık haklarımızın aile kurumu bağlamında sınırlanmasıdır. Muhafazakâr bir yaşam biçimine doğru kadınların sosyal, siyasal ve çalışma yaşamından soyutlanmasının planıdır.."

Uluslararası Sözleşmelere Aykırı;

Açıklamada, bu yapılanmanın, Türkiye'nin Mayıs'ta İstanbul'da ilk imzacısı olduğu Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi de dâhil, taraf olduğu çok sayıda uluslar arası sözleşmeye aykırı olduğuna da dikkat çekildi.


Birgün