Bebekteki tüm vücut organlarının gelişip kesin şeklini aldığı dönemdir. İnsana özgü tüm doku ve organlar, üç primer hücre grubu olan germ tabakasından oluşur. Bu tabakalar dıştan içe doğru şöyle sıralanır:

1-Ekzoderm:
en dış tabakadır. Cilt, saç, tırnak, yağ ve ter bezleri, burun, ağız yolu ve mukozası, tükrük ve salgı bezleri, diş mineleri, göz merceği ve sinir sistemini oluşturur.

2-Mesoderm: orta tabakadır. Kas, kemik, kıkırdak, bağ dokusu, kalp, kan, damarlar ve üregenital sistemi oluşturur.

3-Endoterm: en iç tabakadır. Sindirim sistemi, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, tiroid bezi ve akciğer oluşturur.

Fetüsün beslenmesi: Fetüsün beslenmesi, ilk 4 haftaya kadar desidua tabakası tarafından sağlanır. 4. haftadan sonra ise, umblikal kort aracılığıyla sağlanır.

Fetüsün dolaşımı: İntrauterin hayatta fetüsün dolunum sistemi fonksiyonel olmadığı için, kanın oksijenlenmesi plasenta aracılığıyla olur. Fetal hayatta, yapısal olarak 5 farklı oluşum bulunur. Bunlar:

Umblikal ven: Oksijenlenmiş kanı, plasenta aracılığıyla fetüse taşır.

Umblikal arter: Kirlenmiş kanı, fetüsten plasenta aracılığıyla anneye geri götürülür.

Foramen ovale: Fetal kalbin atriyumları arasında ki septal açıklıktır.

Ductus arterious: Aorta ile pulmoner arter arasında ki bağlantıdır. Bu oluşum, fetal akciğere giden kan yolunu değiştirir.