Her anne baba bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almayı hayal ederek bebeğinin doğumunu bekler,fakat bazı anne babalar bu konuda sorunlar yaşayabiliyor. İşitme sorunuda yaşanan problemlerden sadece birtanesi ve bir çok yenidoğanda görülebilen bir sağlık sorunudur. Bebeğinizin işitme sorunu olup olmadığı doğum yapıldığı an hastaneden çıkmadan yapılan bir testle ortaya çıkarılabilir. Şayet doğum hastanede yapılmadıysa bebeğiniz 2 aylık olana kadar bu testi mutlaka yaptırmalısınız.

Hiçbir bebeğin bir takım sağlık probleri ile sıkıntılar yaşamaması dileğiyle bu konu hakkındaki bilgileri sizlere aktarmak istiyorum.1440587861803.jpg


İŞİTME TARAMASI NE DEMEKTİR?
İşitme taraması, basit bir test ile bebeğin-kişinin işitme organının çalışıp çalışmadığını anlamaya yönelik bir incelemeyi anlatır. Çabuk yapılabilen, çok kısa süren ve sorun olmadığını ya da olduğunu gösterebilen basit bir başlangıç testidir. Sorun olduğu izlenimi edinildiği hallerde daha kapsamlı incelemeler gerekecektir.

YENİDOĞAN BEBEKLERDE İŞİTME TARAMASI NE ZAMAN YAPILMALI? HANGİ TÜR TESTLER UYGULANIR?
Yenidoğan bebeklerde işitme taraması bebek hastanede iken yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle bebek hastaneden test yapılamadan çıkmışsa, ya da bebek hastane dışında doğmuşsa, bebek ilk 2 ayını doldurmadan testinin gerçekleştirilmesi istenir.
En yaygın olarak yapılan işitme tarama testi OAE (oto-akustik emisyon) testidir. Bu test bebek uykudayken yapılır. Dış kulak yolu girişine yerleştirilen bir uçtan kulağa ses verilir ve geri gelen yansıma ölçülür. Geri gelen yansıma var ise, bebeğin o kulağı "testi geçti" denir ve normal işitiyor olarak kabul edilir.

BEBEKLER DÜNYAYA GELDİKTEN KISA BİR SÜRE SONRA YAPILAN İŞİTME TESTLERİ NE SIKLIKLA TEKRARLANMALI?
Bebeğin yenidoğan döneminde işitme sorunu olmadığı saptanmış ise, testin düzenli aralıklarla yinelenmesi gerekmez. Ancak yenidoğan döneminde işittiği bilinen bebek sonraki dönemde önemli hastalıklar geçirir ya da geç beliren işitme kayıplarına yol açan genetik hastalıkları olduğu biliniyorsa, hekim çocuğun işitmesinin yeniden sınanmasını isteyebilir.

BEBEKLERDE İŞİTME KAYBINA YOL AÇACAK RİSKLER NELERDİR?
Bu riskler doğum öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılabilir.
Doğum öncesine ait olan riskler arasında

• Anne ya da babada genetik işitme kaybı hastalığı
• Akraba evliliği
• Annenin gebeliği sırasında geçirdiği ciddi rahatsızlıklar ya da kullandığı ilaçlar

Doğum ve hemen sonrasındaki döneme ilişkin risklerse
• Düşük doğum ağırlığı
• Sarılık
• Yoğun bakım gerekliliği
• Mekanik havalandırma gerekliliği, özellikle 5 günden daha uzun süreyle gerekmişse
• Kulağa zarar veren ilaç kullanımı
• Erken doğum (prematüre bebek)
• İşitme kaybı da yaptığı bilinen çoklu hastalıkların varlığı (sendromlar)

YENİDOĞAN İŞİTME TESTİNİN ÖNEMİ NEDİR? BÜTÜN YENİDOĞANLARA İŞİTME TESTİ YAPILMALI MIDIR?
Bu testin önemi işitmeyen bebeklerin bir an önce saptanmasını sağlamasıdır. Çünkü bebek yaşamının en erken aşamalarında sesi tanımaya başlar ve beyni de o yönde gelişmelerini sürdürür. Bebeğin işitmiyor olduğu geç saptanacak olursa, bebeğin işitsel gelişiminin çok değerli bir aşaması yitirilmiş olacaktır. Yitirilen bu aşamanın telafi edilmesi belki çok kısıtlı olacak, belki de hiçbir zaman olanaklı olamayacaktır. Sonuçta "engelli" denen bir kişinin engelsizliğinin sağlanması yalnızca bu sayede olanaklıdır.
Bu nedenle tüm yeni doğanlara işitme taraması yapılması tercih edilmektedir.

İŞİTME PROBLEMİNE RASTLANILAN BEBEKLERDE İZLENMESİ GEREKEN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
İşitme problemi saptandığı andan itibaren bebeğe sırasıyla işitme kaybının doğrulanması için ileri testler, kayıp doğrulandığı zaman boyutu, türü ve olası gelişme yönlerini belirleyici incelemeler, düzeltici-tedavi edici seçeneklerin araştırılması yapılır. Hemen akabinde bebeğin sesleri duyabilmesini sağlayıcı işitme cihazlarının kullanımı, çocuğun velilerinin eğitimleri ve süreçte etkin şekilde yer almalarının sağlanması, çocuğa uzman eğitmenlerin bulunması ve zaman içinde gerek görüldüğü takdirde ileri tedaviler uygulamaya konur.

Doğuştan işitme problemi olmayan bebekler ilerleyen yaşlarda işitme sorunuyla karşılaşabilir mi? Bu tür işitme kayıplarının sebepleri nelerdir?
Bu duruma sık rastlanmamakla birlikte, görülmesi olasıdır. Doğumu izleyen aylarda-yıllarda geçirilen ateşli hastalıklar, menenjit, kızamık, kafaya alınan ağır darbeler ve kendisini geç gösteren bazı hastalıklar işitme kaybına yol açabilir.

YETİŞKİN ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bebeklik aşamasındaki bir çocuğun işitme kaybı kolaylıkla gözden kaçabilir. Bu çocukların konuşmalarında gecikme, sesin geldiği yönü fark edememeleri dikkatli anne-babalarca fark edilebilir. Yetişkin çocuklar ise, işitme kaybının başladığı anı fark edebilir ve durumu büyüklerine bildirebilirler. Bu çocuklarda hafif-orta işitme kayıplarında yüksek sesle TV izleme, seslenildiğinde duymama, okul başarısında düşme, çevre gürültüleri algılamama görülebilir.

BERA TESTİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?
BERA testi bir kulağa verilen "klik" sesi ya da "ton" tarzındaki bir sesin kafatası içindeki işitme merkezlerinde oluşturduğu elektriksel yanıtların saptandığı bir testtir. OAE testine göre daha kapsamlıdır.

TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİYLE BİRLİKTE CİHAZLAR DIŞINDA İŞİTME PROBLEMİNE BİR ÇÖZÜM BULUNDU MU?
Birçok işitme kaybında cihaz öncesi tedavi şansı bulunmaktadır. Tedavi edilerek düzeltilememiş olan işitme kayıplarında kulak dışına ya da kanalının içine yerleştirilebilen işitme cihazları kullanılabilir. Dışarıdan takılan cihazların yerine vücuda takılan işitme cihazları yanı sıra, iç kulağa ya da iç kulak siniri-beyin sapı bölgesine yerleştirilen, implant adı verilen biyonik kulaklar da uygulamadadır.

Yenidoğan işitme taraması, işitme sorunlarına yaklaşımla ilgili bu bilgileri aktarmaya son verirken, belirtmeyi isterim ki, tüm çabamız yenidoğanlarımızın sağlıklı bireyler olarak toplumdaki yerlerini almaları için olacaktır.

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI NASIL YAPILIR?

Yenidoğan işitme testiBebek doğal uykusundayken dış kulak yoluna yerleştirilen küçük bir probe ile iç kulağa özel bir ses gönderilir ve iç kulaktaki dış saç hücrelerinin sese tepkisi ölçülür. Bu işlem bebeğe hiçbir zarar vermez ve canını acıtmaz. Birkaç dakika süren basit bir ölçümdür. İşitme objektif olarak değerlendirilir, bebeğin hiçbir katılımı gerekmez. Doğumdan sonra 48 saatini doldurmuş her bebeğe işitme testi yapılabilir.