Bu konudan haberdar edilenler

Like Tree5Likes
 • 1 Post By Fırtına
 • 1 Post By altin70
 • 1 Post By altin70
 • 2 Post By altin70

Konu: Bakıma Muhtaç Özürlü Genelgesi

 1. #1
  Fırtına
  Guest

  Bakıma Muhtaç Özürlü Genelgesi

  Sponsor Bağlantılar


  T.C.

  BAŞBAKANLIK

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

  Sayı: B.02.1.SÇE.0.13.00.00 / 010.06.01-1339 ANKARA

  Konu: Bakıma Muhtaç Özürlü 17.04.2007

  GENELGE

  2007/06

  Bakıma muhtaç özürlü, 'Genel Müdürlüğümüzün Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliği'nde tanımlanmış olmasına rağmen uygulamada kimlerin bakıma muhtaç özürlü olarak kabul edilebileceği, kimlerin ise kabul edilmeyeceği konusunda tereddüt yaşandığı görülmektedir.

  Bu nedenle bakıma muhtaç özürlü kapsamına kimlerin dâhil edileceği konusunda aşağıdaki açıklamanın yapılması ve belirtilen hususlar çerçevesinde hareket edilmesi gerekli görülmüştür.

  Bakıma muhtaç özürlünün tespiti için öncelikle 'Sağlık Bakanlığı Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik' hükümleri dâhilinde özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile özürlünün 'ağır özürlü' olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir.

  Ancak 'Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (c) bendindeki bakıma muhtaç özürlü tanımında da belirtildiği şekilde; her ağır özürlünün bakıma muhtaç özürlü olarak kabul edilmeyeceği, durumu günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olarak değerlendirilenlerin bakıma muhtaç özürlü olarak kabul edileceği açıktır. Burada belirtilen değerlendirme, bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından yapılacaktır. Bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin haricindeki kişi veya raporlar ile özürlünün 'bakıma muhtaç özürlü' kapsamında olup olmadığına dair değerlendirme yapılmayacaktır.

  Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti de değerlendirmesini yaparken, bakıma muhtaç özürlü tanımında yer alan aşağıdaki kavramları açıklandığı şekilde tahlil ederek değerlendirmesini yapması gerekmektedir.

  'Günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gerekleri' ifadesi;

  a) Öz bakım ihtiyaçlarını giderebilmeyi (beden temizliğini yapabilmeyi, tuvalet ve beslenme ihtiyacını giderebilmeyi, tuvalet sonrası temizliğini yapabilmeyi)

  b) Güvenlikte olmayı (kendisine ve çevresine zarar verme riskinin olmamasını, tehlike anında tehlikede olduğunu algılayabilmesini, tehlikeden kurtulmak için çaba sarf edebilmeyi)

  c) Hareket edebilir olmayı (yürüyebilmek, giyinip-soyunabilmek, merdiven inip çıkabilmek gibi kaba motor aktivitelerini)

  d) Ev işlerini ve idaresini yapabilmeyi (bir evde kendi başına yalnız ve başkasının yardımı olmadan yaşayabilmeyi, alışveriş yapabilmeyi, yemek pişirebilmeyi, evi temizleyebilmeyi, bulaşık ve çamaşır yıkayabilmeyi, sobasını yakarak ısınabilmeyi)

  hususlarını kapsar.

  'Önemli ölçüde yerine getirememesi' ifadesi; günlük hayatın alışılmış tekrar eden gerekleri kapsamında belirtilen aktivitelerden en az birisinde başkasına tam bağımlı olmayı veya söz konusu aktivitelerden en az ikisinde başkasına kısmen bağımlı olunmayı kapsar.

  'Başkasının yardımı ve bakımı' ifadesi ise özürlünün hayatını devam ettirebilmesi için günlük hayatın alışılmış tekrar eden gereklerini yapmada veya sağlamada başka kişiye ihtiyaç duymasını kapsar.

  Bakım hizmetleri değerlendirme heyetleri tarafından yapılacak, bakıma muhtaç özürlüye ilişkin değerlendirmenin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması hususunda gereğini rica ederim.


  İsmail BARIŞ

  Genel Müdür V.


 2. #2
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar
  31
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  T.C.
  BAŞBAKANLIK
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü


  SAYI : B.02.1.SÇE.0.12.03.00/010-06-01/ 259 17 Ocak 2011
  KONU: Özürlü Evde Bakım Hizmetleri
  Denetim ve Rehberlik Raporu Formu


  GENELGE
  2011/01


  Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetlerince evde bakım hizmetinden faydalanmakta olan bakıma muhtaç özürlülerin durumunun yılda bir kez incelenmesi, aileye rehberlik edilmesi ve denetleme sırasında var ise değişen bilgilerin kayıt altına alınması, mevcut bilgilerin kaydında mükerrerliğin ortadan kaldırılması, kayıtların takibinde ve görevli mesleki personele kayıt tutmada kolaylık sağlanması amaçlarıyla ekte bulunan “Özürlü Evde Bakım Hizmetleri Denetim ve Rehberlik Raporu Formu” hazırlanmıştır.

  Söz konusu formun kullanılmasında; yapılan tespit sonucunda işaretlenen maddeler ile formdaki “Değerlendirme ve Öneri” bölümünde belirlenen kararın uyuşmasına dikkat edilmesi ve formu kullanacak personelin evde bakım hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

  Söz konusu formun bir personel tarafından uygulanması ve özürlünün bakıma muhtaçlık koşullarını taşımadığının tespiti hâlinde; bakım hizmetinin sonuçlandırılmasının mahkemelere intikali durumlarında sorun yaşanmaması için konunun il sosyal hizmetler müdürlüğünce ivedilikle değerlendirilmesi ve evde bakım hizmetlerinin sonlandırılmasının en az üç personelden oluşan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir.

  Denetim ve rehberlik için bakıma muhtaç özürlünün ve ailesinin ziyaret edilmesi sürecinde; bakım hizmetini veren kişilerin özürlü bakımı ve bireysel bakım planı konusunda bilgilendirilmesine ve yönlendirilmesine; özürlünün ihtiyaç duyduğu eğitim, istihdam, tedavi, ulaşım gibi hizmetlere erişebilmesi hususlarında rehberlik edilmesine; özürlünün yaşadığı mekânda rahat hareket edebilmesine destek sağlayacak ve yaşam kalitesini yükseltecek rampa, tutamak, özürlü tuvaleti, lavabo gibi düzenlemeler hakkında rehberlik edilmesine ve destek sağlanmasına; özürlü evde bakım ücreti ödemelerinin başlaması neticesinde bakıma muhtaç özürlünün yaşam kalitesinin yükselip yükselmediğinin tahlil edilmesine ve yaşam kalitesinde olumlu gelişme olmayanlar için evde bakım ücreti ödemesine devam edilip edilmemesinin ayrıca değerlendirilmesine özen gösterilecektir.

  İl genelinde gerçekleştirilen denetim ve rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi neticesinde; bakıma muhtaç özürlülerin ihtiyaç duydukları halde herhangi bir nedenle ulaşamadıkları eğitim, istihdam, tedavi, ulaşım gibi hizmetlerin bütünlük içinde değerlendirilmesi, gerekirse konu hakkında raporlar hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi; bakım hizmetleri konusunda özürlü ve ailelerin ihtiyaç duyduğu konularda, resmî (toplum merkezleri, aile danışma merkezleri, halk eğitim merkezleri, yerel yönetimlerin eğitim ve kültür ile ilgili birimleri, hastaneler, okullar, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri, üniversiteler vb.) ve özel kuruluşların da desteği ve katılımı sağlanmak suretiyle, eğitim programlarının hazırlanması, konferans, seminer, panel gibi etkinlikler ile eğitimlerin yapılması gerekli görülmektedir.

  İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince “Özürlü Evde Bakım Hizmetleri Denetim ve Rehberlik Raporu Formu” kayıtları tutulacak ve evde bakım hizmetinden yararlanan her bakıma muhtaç özürlü ve ailesinin hangi tarihlerde ziyaret edildiği takip edilecektir.

  Uygulamanın yukarıda belirtildiği şekilde yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

  Dr. İsmail BARIŞ
  Genel Müdür
  okatur likes this.

 3. #3
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar
  31
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  "Özürlü Evde Bakım Ödeme İşlemleri" ekranını kullanan kullanıcıların dikkatine!..

  Ödeme yapılacak ay ile ilgili olarak, ödeme listenizdeki kişilerin sayısında herhangi bir eksiklik varsa bunun sebebi vefat veya ilgili kişilerin ikametgah bilgisinin değişmesidir. Bu tür değişiklikler sistem tarafından otomatik olarak MERNİS den kontrol edilerek durdurulmaktadır.
  Yapılacak işlemler;
  1."Başvuru işlemleri" altında "Geçici Ödeme Durdurma ve Özürlü Sonlandırma" ekranı seçilir.

  2.Ekran açıldığında 2.sayfada "Geçici Durdurulan Ödemeleri Tekrar Aktif Hale Getirme Sayfası" seçilir.

  3.Bu sayfada "Sorgu Getir" butonuna tıklanır.

  4.Gelen kayıtlarda, ödemenin yapılmasını istediğimiz kayıtların, (ikametgah değişikliği denetiminin yapılmış olması şartıyla) "Aylık Ödemenin Tekrar Başlayacağı" ay-yıl bilgisine değer girilerek, ödemenin devam etmesi sağlanır.

  5.Bu işlem yapılmadığı sürece bu kişiler için aylık ödeme hesaplanmayacaktır.
  okatur likes this.

 4. #4
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar
  31
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  YÖNETMELİK

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:

  BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ

  ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bakıma muhtaç özürlülerin bildirimi, tespiti, değerlendirilmesi ile bakım hizmetlerine, bakım ücretlerine ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, bakıma muhtaç özürlülerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlüleri, bu özürlülere verilecek bakım hizmetlerini, hizmetlerin ücretlendirilmesini ve ücretlerin ödenmesini kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 7 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Akraba: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, bakıma muhtaç özürlünün eşi, annesi, babası, çocukları, torunları; annesinin ve babasının anne ve babası; kardeşi; kardeşinin çocukları; amcası, halası, dayısı, teyzesi ile kardeşinin, amcasının, halasının, dayısının, teyzesinin eşlerinden ve çocuklarından her birini,

  b) Bakıcı Personel: Bakıma muhtaç özürlülere bakım hizmeti sunabileceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikası olan ve bakıma muhtaç özürlülere kişisel bakım hizmeti sunan kişiyi,

  c) Bakıma Muhtaç Özürlü: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, özürlülük sınıflandırmasına göre ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişilerden, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan; ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanları,

  ç) Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti: Müracaatı yapılan bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında veya bakım merkezlerinde bakım raporu hazırlayan, bakıma muhtaç özürlünün bakım hizmetlerinin hangi türünden yararlanacağına karar veren, uygun ortama yerleştirmeyi öneren, bakım hizmetlerine yönelik gözlem, inceleme, kontrol yapan ve sonucunda bakım hizmetleri değerlendirme raporu hazırlamakla görevli heyeti,

  d) Bakım Raporu: Bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin, bakıma muhtaç özürlünün kişisel bakım hizmetlerini, sağlık durumunu ve psiko-sosyal durumunu dikkate alarak hazırladığı ve bakıma muhtaç özürlünün bakım ihtiyaçlarının tespit edildiği raporu,

  e) Bireysel Bakım Planı: Özürlünün bakımına ilişkin fiziksel, psiko-sosyal ve benzeri alanlarda yaşanan sorunları, bu sorunların sebepleri ve tespit edilen veriler dikkate alınarak hangi alanlarda ve süreçte bakıma ihtiyaçlarının olduğunun belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılabilecek çalışmaları içeren ve genel çerçevesi Genel Müdürlükçe belirlenen planı,

  f) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

  g) İlçe Müdürlüğü: İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerini,

  ğ) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerini,

  h) Sosyal İnceleme Raporu: Sosyal çalışmacının, özürlü ve ailesinin bulundukları ortamda yapacağı gözlem, görüşme ve inceleme sonucunda hazırlayacağı; özürlünün fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal özelliklerini ve özrüne ilişkin önceki ve şimdiki durumunu, özürlü ve ailesinin psiko-sosyal ve ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmeleri içeren raporu,

  ifade eder.  İKİNCİ BÖLÜM

  Bakıma Muhtaç Özürlülerin Bildirimi, Tespiti ve Değerlendirilmesi

  Bildirim

  MADDE 5 – (1) Mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları, çevrelerinde bulunan bakıma muhtaç özürlüleri bakım hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla il/ilçe müdürlüklerine bildirebilirler. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar, özürlülerin kendileri veya akrabaları da bildirimde bulunabilirler.

  (2) Özürlünün bildirimini müteakiben özürlü veya talep edilen hizmetler hakkında bildirimde bulunan kişi ile il/ilçe müdürlüklerinde ön görüşme yapılır. Bakıma muhtaç özürlünün bakım hizmeti talebi doğrultusunda Bakım Hizmetleri Talep Formu düzenlenir.

  İstenecek belgeler

  MADDE 6 – (1) Bakıma muhtaç özürlünün başvurusunda, bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.

  a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

  b) İkametgâh belgesi,

  c) Sağlık kurulu raporu,

  ç) Kendisinin veya ailesinin sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmadığına dair belgeler,

  d) Gelir durumuna ilişkin beyanı ve ilgili belgeler,

  e) İki adet vesikalık fotoğraf,

  f) Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

  g) Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

  ğ) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,

  (2) Birinci fıkranın (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler, sosyal inceleme raporunun hazırlanmasından sonra da verilebilir.

  İnceleme ve tespit

  MADDE 7 – (1) Bakıma muhtaç özürlülerin incelenmesi il/ilçe müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

  (2) İl/ilçe müdürlüğüne bildirimi yapılan ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeleri tamamlanan özürlü ve ailesi hakkında, sosyal inceleme raporu düzenlenir. Sosyal inceleme raporunda özürlünün bakım ihtiyacı olduğunun belirtilmesi hâlinde, dosya bakım ihtiyacının değerlendirilmesi için bakım hizmetleri değerlendirme heyetine gönderilir. Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti bakıma muhtaç özürlüyü ikametgâhında ziyaret ederek, bakım raporunu hazırlar. Terk edilmiş ve kimsesiz bakıma muhtaç özürlülerin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeleri tamamlayamaması durumunda, İl Müdürlüğünce belgelerin tamamlanması için yardım sağlanır.

  (3) Bakıma muhtaç özürlünün veya ailesinin bakım raporuna itiraz etmesi hâlinde, itiraz talebi il müdürlüğünce değerlendirilir, gerek görülmesi hâlinde yeniden bakım raporu hazırlanması için bakım hizmetleri değerlendirme heyeti görevlendirilir.

  (4) Sosyal inceleme raporunun hazırlanması sürecinde, özürlünün veya ailesinin;

  a) Kendi aylık gelirinin veya ailesinin toplam aylık gelirinin aile ferdi sayısına bölünmesi neticesinde özürlüye düşen payın bir aylık net asgari ücretin üçte ikisinin altında olması hâlinde ekonomik yoksunluk,

  b) Yaşanılan çevresi ile sosyal bağlarının zayıf olması, ihmal ve istismar edilmesi, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere ulaşamaması hâllerinde sosyal yoksunluk,

  içinde olduğu kabul edilir.

  Başvurusu kabul edilen özürlüler için yapılacak işlemler

  MADDE 8 – (1) Başvurusu kabul edilen ve dosyası tamamlanan bakıma muhtaç özürlüler için aşağıdaki işlemler yapılır.

  a) Sosyal inceleme raporu, bakım raporu ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeleri içeren dosya oluşturulur.

  b) Dosyadaki rapor ve bilgiler doğrultusunda bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından önerilen bakım hizmetinin türü il müdürlüğünce onaylanır.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Bakım Hizmetleri

  Bakım hizmetlerinin kapsamı

  MADDE 9 – (1) Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç özürlünün bakımına yönelik olarak kişisel bakım hizmetlerini ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsar.

  (2) Bakıma muhtaç özürlünün özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen bakım hizmetleri sunulur.

  a) Kişisel bakım hizmetleri;

  1) Banyo yaptırılması,

  2) Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması,

  3) Tırnaklarının kesilmesi,

  4) Saçlarının taranması,

  5) Dişlerinin temizlenmesi,

  6) Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi,

  7) El, yüz ve ayak temizliği,

  8) Sakal tıraşının yapılması,

  9) İstenmeyen tüylerin temizlenmesi,

  10) Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması,

  11) Burun ve kulak temizliğinin yapılması,

  12) Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi,

  13) Odasının temizlenmesi,

  14) Çamaşırlarının yıkanması,

  gibi hizmetleri içerir.

  b) Psiko-sosyal destek hizmetleri;

  1) Bakıma muhtaç özürlü ailesinin, özürlüyü ve özür durumunu kabullenmesine, bilgilendirilmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

  2) Bakıma muhtaç özürlünün özrünü, mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

  3) Özürlü ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

  4) Özürlünün bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu tür etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetleri,

  5) Özürlünün terk edilme, reddedilme, özür durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik ve benzeri olumsuz duygulardan kurtarılmasına ve depresyon, stres ve benzeri durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

  gibi psiko-sosyal destek hizmetleri içerir.

  Değerlendirme heyetinin oluşturulması, çalışma usul ve esasları

  MADDE 10 – (1) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti; sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, tabip, hemşire veya sağlık memuru unvanına sahip kişiler arasından farklı mesleki unvanlara sahip üç kişiden Vali onayıyla oluşturulur. Bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin il müdürlüğü kadrosundan görevlendirilmesine öncelik verilir. Bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin başkanı il müdürlüğünce belirlenir.

  (2) Bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin il müdürlüğü kadrolarından oluşturulamaması hâlinde, ilde bulunan diğer resmî kurum ve kuruluşların imkânları dâhilinde ve bu kurum ve kuruluşlarca sunulan hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, bu kurum ve kuruluşların kadrolarından yararlanılır. İlde bulunan diğer resmî kurum ve kuruluşların imkânları çerçevesinde de üç farklı meslekten kişilerin bulunamaması durumunda, aynı meslek grubunda bulunan kişilerden bakım hizmetleri değerlendirme heyeti oluşturulur.

  (3) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyması hâlinde birden fazla bakım hizmetleri değerlendirme heyeti oluşturulur.

  (4) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Karara karşı olanlar ayrışık oyunu gerekçeli olarak yazarlar.

  (5) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, il müdürünün veya il müdürünün görevlendireceği il müdür yardımcısının gözetiminde çalışır.

  (6) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, bakıma muhtaç özürlünün; kişisel bakım hizmetlerini, psiko-sosyal ve sağlık durumunu dikkate alarak bakım ihtiyacını ve bakım ihtiyacının nasıl giderileceğini belirleyerek bakım raporunu hazırlar.

  (7) Bakım raporunun hazırlanmasında özürlünün ve ailesinin görüş ve talepleri dikkate alınır.

  (8) Akrabaları tarafından bakımı sağlanan özürlünün bireysel bakım planı bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından hazırlanır.

  (9) Bakım raporunda, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen bakım türlerinden uygun görülenin teklifi yapılır. Ayrıca bakıma muhtaç özürlüye yönelik bakım hizmetinin yatılı veya gündüzlü hizmet türlerinden hangisinin verileceği belirlenir.

  (10) Bakım raporunun içeriği Genel Müdürlükçe çıkarılacak genelge ile düzenlenir.

  (11) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, bakıma muhtaç özürlülere verilen bakım hizmetlerini takip eder, bakım merkezlerine ve kişilere rehberlik eder, il müdürlüğünün görevlendirmesi hâlinde kontrol hizmetlerini yürütür.

  (12) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, bakım hizmetinin bakıma muhtaç özürlünün akrabaları tarafından verilmesi hâlinde, yılda en az iki kez bakım hizmetini verecek kişiye, bakım hizmetinin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar dâhilinde rehberlik eder ve bakım hizmetinin bireysel bakım planı doğrultusunda verilip verilmediğini inceler.

  (13) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, merkezlerde verilen hizmetin uygunluğu konusunda yılda en az iki kez inceleme yapar, inceleme raporu hazırlar ve karar için il müdürlüğüne sunar.

  (14) İl müdürlüğünün verdiği karar doğrultusunda hizmet devam ettirilir veya sonlandırılır.

  Bakım hizmetlerinin verilmesi

  MADDE 11 – (1) Bakım hizmetleri aşağıdaki esaslara göre verilir.

  a) Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç özürlünün veya ailesinin tercihine göre; Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Genel Müdürlüğün izni ile açılan diğer resmî kurum veya kuruluşlara ait merkezlerde, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait özel bakım merkezlerinde veya bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında verilir.

  b) Bakım hizmetini verecek olan bakım merkezleri, bakım hizmetleri değerlendirme heyetince hazırlanan bakım raporu doğrultusunda bakıma muhtaç özürlünün bireysel özellikleri de dikkate alınarak bireysel bakım planını hazırlar.

  c) Bakım hizmetinin bakıma muhtaç özürlünün akrabaları tarafından verilmesi durumunda bakım hizmetleri değerlendirme heyeti bireysel bakım planının uygulanması konusunda bakım hizmetini verecek kişiye rehberlik eder.

  ç) Bireysel bakım planının içeriği ve uygulama esasları Genel Müdürlükçe belirlenerek genelge ile bildirilir.

  (2) Bakım ücreti il müdürlüğünce ödenen bakıma muhtaç özürlünün vefat etmesi hâlinde, bakım hizmetini üstlenen özel bakım merkezi veya akrabası en geç onbeş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

  (3) Bakım ücreti il müdürlüğünce ödenen ve ikametgâhında bakılan bakıma muhtaç özürlünün ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin bakımını üstlenen özel bakım merkezi veya akrabası tarafından en geç onbeş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

  Bakım türleri ve ücret ödeme şekilleri

  MADDE 12 – (1) Bakım türleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

  a) Bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmesi: Bakıma muhtaç özürlünün veya ailesinin talep etmesi ve kapasitenin uygun olması hâlinde, bakım hizmetleri Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden alınabilir.

  b) Bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan diğer resmî kurum ve kuruluşlara ait bakım merkezlerinde verilmesi: Bakıma muhtaç özürlünün veya ailesinin talep etmesi ve merkezin kabul etmesi hâlinde, bakım hizmeti Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan diğer resmî kurum ve kuruluşlara ait bakım merkezlerinden alınabilir. Bu durumda merkezin bağlı olduğu kurum ve kuruluşa Genel Müdürlük tarafından ödeme yapılmaz. İlgili kurum veya kuruluş bakıma ilişkin giderlerini kendi bütçesinden karşılar.

  c) Bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan özel bakım merkezlerinde verilmesi: Bakıma muhtaç özürlünün veya ailesinin talep etmesi ve özel bakım merkezinin kabul etmesi hâlinde, bakım hizmeti Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan özel bakım merkezlerinden alınabilir. Bu durumda bakıma muhtaç özürlülere sunulan bakım hizmeti karşılığında, bakım ücreti merkeze il müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenir.

  ç) Bakım hizmetlerinin bakıma muhtaç özürlünün akrabaları veya bakıcı personel tarafından ikametgâhında verilmesi: Bakıma muhtaç özürlünün veya ailesinin talep etmesi hâlinde, bakım hizmeti Genel Müdürlüğün denetim ve rehberliğinde bakıma muhtaç özürlünün akrabaları veya bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında verilebilir. Bu durumda bakıma muhtaç özürlülere sunulan bakım hizmeti karşılığında, bakım ücreti bakıma muhtaç özürlünün akrabalarına veya bakıcı personeli istihdam eden özel bakım merkezine il müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenir.

  (2) Birinci fıkranın (c ) ve (ç) bentleri uyarınca bakım merkezlerinde ve bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında verilecek bakım hizmetinin ücretleri, bu amaçla Genel Müdürlük bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.

  Bakım ücretleri

  MADDE 13 – (1) Bakıma muhtaç özürlülere verilecek bakım hizmeti karşılığında ödenecek ücret tutarları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Yatılı bakım merkezlerinden, günde yirmidört saat süreyle bakım hizmeti alan bakıma muhtaç özürlüler için iki aylık net asgari ücret tutarında,

  b) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde sekiz saat süreyle tam gün hizmet alan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücret tutarında,

  c) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde dört saat süreyle yarım gün bakım hizmeti alan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücretin yarısı tutarında,

  ç) Gündüzlü veya yatılı bakım merkezlerinde istihdam edilen bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında günde dört saat süreyle yarım gün hizmet alan bakıma muhtaç özürlüler için bakım merkezine bir aylık net asgari ücret tutarında,

  d) Akrabaları tarafından günde yirmidört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücret tutarında,

  ödeme yapılır.

  (2) Birinci fıkranın (a) ve (d) bentlerinde belirtilen hizmetlerin, tatil günleri dâhil haftanın yedi günü verilmesi esastır. Aynı fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hizmetlerin haftanın altı günü, dini ve millî bayramlar hariç olmak üzere verilmesi esastır.

  (3) Birinci fıkranın (ç) bendine göre bakıcı personel bir günde en çok iki bakıma muhtaç özürlüye hizmet verebilir. Akraba, (d) bendi kapsamında bir günde yalnızca bir kişiye hizmet verebilir.

  Ödeme usul ve esasları

  MADDE 14 – (1) Bakım Hizmeti karşılığında yapılacak ödemelerin usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Bakıma muhtaç özürlüye akrabaları tarafından ikametgâhında bakım hizmetinin verilmesi durumunda, bakım ücreti aşağıdaki belgelere istinaden bakım hizmetini veren kişiye, bakım hizmetinin verilmesini takip eden ay içinde il müdürlüğü tarafından ödenir.

  1) Bakım hizmetini veren kişi tarafından imzalanmış ve bakım hizmetinin verilmesini müteakiben her ay başında il müdürlüğüne verilen Bireysel Bakım Planı.

  2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden alınmış olan onay.

  b) Bakıma muhtaç özürlüye özel bakım merkezinde veya merkezin görevlendirdiği bakıcı personel tarafından ikametgâhında bakım hizmetinin verilmesi durumunda, bakım ücreti aşağıdaki belgelere istinaden merkeze, bakım hizmetinin verilmesini takip eden ay içinde il müdürlüğü tarafından ödenir.

  1) Merkez tarafından onaylanmış Bireysel Bakım Planı.

  2) Merkezin bakım ücretini almaya yetkili kıldığı kişiye ilişkin noter senedinin fotokopisi.

  3) Merkezin açılış izin onayının fotokopisi.

  4) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden alınmış olan onay.

  5) Merkezin hizmet verdiği tüm bakıma muhtaç özürlülerin isim listesi.

  6) Merkezde görevli personel listesi.

  c) Yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde istenen hizmet alımına ilişkin belgeler de ödeme belgesine bağlanır.

  (2) Bakıma muhtaç özürlünün herhangi bir nedenle bakım hizmetinden yararlanmayacak şekilde hizmet aldığı yerden izinli alınması hâlinde durum bakım hizmetini üstlenen özel bakım merkezine veya akrabasına ve il müdürlüğüne, bakıma muhtaç özürlü veya yasal temsilcisi tarafından en geç bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirilir.

  (3) Bakıma muhtaç özürlünün herhangi bir nedenle izinli alınması hâlinde, bakım hizmetinden faydalanmayacağından, bu süreler dâhilinde geçen gün sayısı, aylık ödenmesi gereken bakım ücretinden günlük bakım ücreti hesaplanarak düşülür.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Son Hükümler

  Yürürlük

  MADDE 15 – (1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

  okatur and TRS55 like this.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Bakıma Muhtaç Engellilere Evde Bakım Hizmeti
  By Fırtına in forum Evde Bakım Maaşı / Hizmeti
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26-12-2010, 19:21:04
 2. Bakacak kimsesi olmayan babamı SSK lı diye hiçbir kurum kabul etmiyor
  By ss440 in forum Genel Sağlık Sigortası / Soru - Cevap- Bilgi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20-12-2010, 17:57:09
 3. Bakıma muhtaç özürlünün tespiti ve bakım hizmetinde yapılan değişiklikler
  By Mehmet Yalçın in forum Evde Bakım Maaşı / Hizmeti
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26-11-2010, 21:54:00
 4. MS hastası bakıma muhtaç annemin erken emekliliği..?
  By pehlivan in forum Engelli Emekliliği
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 31-08-2010, 14:16:47
 5. Bakım ücreti talebimiz bakıma muhtaç kişinin maaşı var diye red edildi
  By ENB ÜYESİ in forum Evde Bakım Maaşı / Hizmeti
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-06-2010, 15:51:33

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş