- Sen düzgün konuşma, hep böyle konuş, hep böyle içten, hep böyle sıcak