EVLENME YARDIMI TALEP DİLEKÇESİ


T.C
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINAKurumunuzdan ................................ tahsis numarasıyla aylık almaktayım. ../../..... tarihinde evlendim. Evlenme cüzdanımın örneği ilişiktedir.
Evlenme yardımının tarafıma ödenmesini saygılarımla arz ederim. ...../....../200.

Hak Sahibinin
Adı Soyadı
: ................................
İmzası :


Adres :
...............................................


EKLER :
1- Evlenme Cüzdanı Fotokopisi
2- ................................