SSK emeklisi bir bayan Emekli Sandığına mensup vefat eden babasından yetim aylığı alabilir ancak bekar veya dul olması gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 75 inci maddesinde; "Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanır.

Evlenme dolayısıyla aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir.

Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takib eden ay başından itibaren aylık bağlanır. Bu takdirde evvelce 68 inci madde gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve yetimlere bağlanmış olan aylıklarda; bu kere aylık bağlanan çocuk da nazara alınmak suretiyle gerekirse düzeltme yapılır."hükmüne yer verilmiştir.