Bu konudan haberdar edilenler

Like Tree16Likes

Konu: ÖMSS'de; 3 Soru Sorulacak Olan Türk Kültür ve Medeniyetleri Konusu

 1. #1
  Üye
  YassaX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  3,458
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu

  ÖMSS'de; 3 Soru Sorulacak Olan Türk Kültür ve Medeniyetleri Konusu

  Sponsor Bağlantılar


  Türk Kültür ve Medeniyetleri Konusunda ÖSYM Detay vermemis malesef.. Ben Şoyle bir mantık kurdum .. En son yapılan KPSS SInavında ÖSYM içerik olarak şoyle bir konu paylaşımı yapmış:

  a ) Selçuklular ve Önceki Dönem
  b ) Osmanlılar Dönemi

  ÖMSS - 2012 yi de ÖSYM yapacağına göre konular bu paralellikte olacaktır düşüncesindeyim.. ben de olan 1-2 dokumanı paylaşıyorum

  TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ - I

  İlkçağ Medeniyetleri


  Anadolu Medeniyetleri


  Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa’yı birbirine
  bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insanların yaşayışına uygun
  olması gibi nedenlerden dolayı zengin ve yüksek kültürlerin beşiği olmuştur.
  Karşılıklı kültür alış - verişleri Anadolu’da uygarlıkların gelişmesini hızlandırmıştır.


  M.Ö. II. Binden M.Ö. VI.Yüzyıla Kadar Türkiye


  Hititler

  Hititler, M.Ö. 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek Kızılırmak
  kıvrımı içine yerleşmişlerdir. Hititler, M.Ö. 1400 yıllarında imparatorluk haline
  gelmişlerdir.
  Bu dönemin en önemli gelişmesi, Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş
  Savaşı Antlaşması’dır. M.Ö. 1296’da yapılan Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk
  yazılı antlaşmadır.
  Hitit Devleti, M.Ö. 1200 yıllarında batıdan gelen kavimler tarafından parçalanmıştır.
  Ege göçlerinden sonra şehir devletleri halinde yaşayan Hititlere M.Ö. 700 yıllarında
  Asurlular son vermişlerdir.
  Asurlulardan sonra Türkiye’de Pers egemenliği kurulmuş ve Hitit halkı tamamen
  Pers hakimiyetine girmiştir.  Frigyalılar

  Frigler, Ege göçleri sırasında Anadolu’ya gelerek M.Ö. 800 yıllarında Gordion
  (Polatlı) merkezli bir devlet kurdular.

  Kafkaslar üzerinden gelen Kimmerlerin egemenliği altına giren Frigyalılara Persler
  son vermişlerdir.  Lidyalılar

  Lidyalılar, Frigyalılar gibi M.Ö. 1200’lerde Anadolu’ya gelerek, bugünkü Gediz ve
  Küçük Menderes vadileri arasında kalan bölgede Kral Giges tarafından Sard
  (Salihli) merkezli bir devlet kurmuşlardır. Pers saldırılarına dayanamayan Lidya
  Devleti, M.Ö. 546 yıllarında yıkılmıştır.


  İyonyalılar

  Dorların baskısı sonucunda Akaların bir kısmı Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya göç
  etmişler ve İzmir çevresindeki yerli halkla kaynaşarak şehir devletleri kurmuşlardır.
  Bu şehir devletleri arasında siyasal birlik sağlanamamıştır. İyon şehir devletleri
  arasında en tanınmışları Efes, Milet, Foça ve İzmir’dir.
  Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitim noktasında bulunan İyonyalılar, kısa
  zamanda ileri bir medeniyet kurmuşlar ve kolonicilik faaliyetleriyle
  zenginleşmişlerdir.

  Urartular

  Urartu Devleti, Doğu Anadolu’da Asya kökenli Hurriler tarafından kurulmuştur.
  Urartuların merkezi Tuşpa (Van)’dır. Bölgenin en güçlü devletlerinden biri olan
  Urartular, M.Ö. 600’lerde Medler tarafından yıkılmıştır.

  M.Ö. II. Binden M.Ö. VI. Yüzyıla Kadar Türkiye’de Kültür ve Medeniyet


  Devlet Yönetimi

  İlkçağlarda Türkiye’de kurulan devletler krallıkla yönetilmiştir. Bütün yetkiyi elinde
  bulunduran krallar, aynı zamanda başkomutan, baş yargıç ve baş rahiptir.

  Bu durum kralların siyasi askeri ve dini yetkileri kendilerdinde topladıklarını ve
  güçlerini arttırdıklarını göstermektedir
  Başlangıçta Hitit Krallığı, feodal beyliklerden oluşuyordu. Daha sonraları bu
  beylikler kaldırılarak yerlerine merkezden valiler atanmıştır. Böyle bir değişiklikle
  Hititler merkezi otoriteyi güçlendirmeyi amaçlamışlardır.
  Hititlerin ilk zamanlarında kralın yetkileri soylulardan oluşan Pankuş Meclisi
  tarafından sınırlandırılmıştır. Ancak imparatorluk döneminde Pankuş Meclisi’nin
  yetkileri azalırken kralın yetkileri artmıştır.
  Dolayısıyla soylular yönetimden uzaklaştırılmıştır. Devlet yönetiminde kraldan
  sonra en yetkili kişi Tavananna adı verilen kraliçeydi. Tavananna, dini törenlere ve
  bayramlara başkanlık yapar, kral savaşa gittiğinde ülkeyi yönetirdi. Hatta Kadeş
  Antlaşması’nda Hitit kralının yanında kraliçenin de imzası yer almıştır. Bu durum
  Hititlerde kadınların devlet idaresinde etkili olduğunu göstermektedir.
  Hititlerde Pankuş Meclisi'nin bulunması meşrutiyete benzeyen bir yönetim varlığını
  ve kralların yetkilerinin bir dönem kısıtlandığını göstermektedir.

  Ordu

  Türkiye; topraklarının verimli olması ve ticaret yolları üzerinde bulunması sebebiyle
  sık sık istilalara uğramıştır. Bu durum Anadolu’da kurulan devletleri askerliğe önem
  vermeye zorlamıştır.
  Ticaret faaliyetleriyle zenginleşen Lidyalılar, Anadolu’ da ücretli askerlik sistemini
  kurmuşlardır. Ancak bu askerler arasında dil ve taktik birliği olmadığı gibi vatan -
  millet sevgisi de yoktu. Sadece para için savaşan ücretli askerlerin başarı
  kazanmasını zorlaştırmıştır. Bu durum Lidyalıların yıkılmasında etkili olmuştur.
  Hukuk

  Anadolu’da İlkçağ hukuku, komşu medeniyetlere göre yumuşak bir karakter
  taşımaktadır. Anadolu’da yapılan kanunlarda komşu medeniyetlerin önemli etkisi
  ve katkısı olmuştur.
  Hititler, kanunlarını Mezopotamya’dan almakla beraber, ilaveler ve düzeltmelerle
  Anadolu’da ilk kanunları yapmışlardır. Medeni hukuk ve ceza hukuku büyük
  gelişme göstermiştir. Hitit kanunları, hür vatandaşlara olduğu kadar kölelere de
  mülkiyet hakkı tanıyordu.
  İlkçağ devletlerinin temel geçim kaynağı tarım ve hayvanlılık olduğu için tarım ve
  hayvanlığı korumaya yönelik ağır cezalar içeren kanunlar
  yapmışlardır.Örneğin;Frigyalılarda öküz kesene ölüm cezası verilmiştir
  Hititlerde krallın buyruklarına karşı gelmek develete baş kaldırmak büyük suç
  sayılmış ve ölümle cezalandırılmıştır Bu da Hititlerin merkezi otoriteye önem
  verdiklerini göstermektedir

  Din ve İnanış

  İlkçağlarda Türkiye’de çok tanrılı bir din anlayışı hakimdi. Bu nedenle Anadolu için
  “Bin Tanrı İli” denilmiştir. Anadolu’nun batısında kurulan medeniyetler Yunan
  tanrılarından, doğuda kurulan medeniyetler ise, Mezopotamya tanrılarından
  etkilenmişlerdir. Bu durum, Türkiye’nin coğrafi konumundan doğan tabii bir
  sonuçtur.
  İlkçağ insanlarında uğraş alanlarındaki gelişmeler inançları üzerinde etkili
  olmuştur.Örneğin tarım faaliyetlerine önem veren Frigyalılarda en büyük tanrı
  olarak bereket tanrısı Kibele'yi kapul etmeleri gibi

  Sosyal ve İktisadî Hayat

  Anadolu’da halk sosyal sınıflara ayrılmıştı. En üst sınıf olarak kabul edilen kral ve
  ailesi devletin yönetimini üstlenmiştir. Anadolu’da asillerden başka rahipler,
  sanatçılar, askerler, memurlar ve köleler gibi sınıflar da bulunuyordu.

  Anadolu'da bu sınıfların bulunması Türkiye'de yaşayan insan topluluklarının
  arasında eşitsizliğin olduğunu göstermektedir.
  Ticarete büyük önem veren Lidyalılar, bu amaçla Efes’ten başlayarak
  Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır. Bu yolun yapılması
  sonucunda;
  * Lidyalılar zenginleşmiştir.
  * Doğu - Batı kültürleri arasında etkileşim artmıştır.
  * Takas usulünün gelişen ticareti karşılayamaması üzerine M.Ö. 700 yıllarında
  Lidyalılar ilk parayı kullanmışlardır.
  Lidayalıların parayı icat etmeleri;alışverişi kolaylaştırmış ekonomik hayatı
  canlandırmış sermaye birikimine ve finans sektorünün oluşmasına ortam
  hazırlamıştır. Paranın kullanılmasına başlanmasından sonra değiş dokuş(takas)
  uygulaması ortadan kalkmıştır.
  Denizci bir medeniyet olan İyonyalılar, Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurarak
  ticaret faaliyetleriyle zenginleşmişlerdir.
  Bir devletin ekonomik, siyasal ve sosyal nedenlerden dolayı, kendi sınırları dışında
  ele geçirip yönettiği ülkeye veya topraklara koloni denir. Kolonilerin kurulmasında;
  * Hammadde ihtiyaçlarının karşılanması
  * Üretim fazlası mallar için pazar bulunması
  * Askeri gücün artırılmak istenmesi
  * Diğer devletlere askeri, siyasal ve ekonomik alanlarda üstünlük sağlama
  düşüncesi etkili olmuştur.
  Yazı ve Edebiyat

  Anadolu’ya yazıyı Mezopotamya medeniyetlerinden Asurlular getirmiştir.

  Hititler ve Urartular, Asurlulardan aldıkları çivi yazısını kullanmışlar, ayrıca Hititler
  kendi icatları olan hiyeroglif yazısını da kullanmışlardır. Frigyalılar, Lidyalılar ve
  İyonyalılar Fenikelilerin alfabesini kullanmışlardır.
  Hititlerden kalan en önemli yazılı eserler anal adı verilen yıllıklardır. Hititler
  anallarla (yıllıklar) Anadolu’da tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
  Hitit yıllıklarında kralların,zaferi kadar yenilgilerininde yıllıklara yazdırılması tarafsız
  bir tarih anlayışına sahip olduğunu göstermektedir.Bu yıllıklar ,İlkçağ Anadolu
  tahihinin aydınlanmasında önemli rol oynamışlardır.

  Bilim ve Sanat

  Anadolu medeniyetleri içinde her yönden en ileri olanı İyonyalılardır. İyonyalılar
  özgür düşüncenin ve pozitif bilimlerin öncüsü olmaları yönüyle önem taşırlar.
  Felsefe, matematik ve tıp bilimlerinin temeli İyonya’da atılmıştır.
  Hitit sanatı, Mezopotamya sanatının etkisinde gelişmiştir. Heykelcilik ve
  kabartmacılık gelişen başlıca sanatlar olmuştur. Hititlerin en önemli kabartmaları
  Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarıdır. Frigyalılarda dokumacılık, maden işçiliği, kaya
  mimarisi, Lidyalılar da dokumacılık, çömlekçilik, dericilik ve madencilik, Urartular
  da maden işlemeciliği, su mimarisi, İyonyalılarda ise, saray ve tapınak mimarisi
  gelişmiştir.


 2. #2
  Üye
  YassaX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  3,458
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ - II

  İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet


  Devlet Yönetimi

  Türklerde hükümdarlar ülkeyi törelere, gelenek ve göreneklere göre yönetirlerdi.
  Hükümdarların görevi dağınık boyları toplamak, halkın ihtiyaçlarını gidermek,
  toplumda adalet ve eşitliği sağlamak, halkın huzur ve güvenini sağlamaktı.
  Türklerde iktidarı ve hükümdarı kontrol eden, savaş ve barış gibi konularda devleti
  ilgilendiren önemli konuları görüşen ve kurultay adı verilen bir meclis bulunuyordu.
  Bazı Türk hükümdarları kurultayın aldığı kararların bir kısmını uygulamamıştır. Bu
  durum kurultayın danışma meclisine benzediğini göstermektedir.
  Eski Türklerde, devlet yönetme görevinin Hükümdarlara tanrı tarafından verildiğine
  olan inanç halkın Hakan’a mutlak bağlılığını sağlamıştır. Osmanlılara kadar Türk
  devletlerinde “Ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malıdır.” anlayışı devam
  etmiştir.
  Bu uygulamanın sonuçları şunlardır:
  * Aile üyeleri arasında sık sık taht kavgaları yaşanmıştır.
  * Türk devletleri kısa sürede parçalanmış ve yıkılmıştır. Ayrıca irili ufaklı birçok
  devletin kurulmasına neden olmuştur.

  * İç mücadeleler Türk devletlerinin zayıflamasına ve dış müdahalelere ortam
  hazırlamıştır.
  Ordu

  Türk devletlerinde hemen her Türk savaşa hazır durumda olduğundan, askerlik
  özel bir meslek sayılmazdı. Türk ordusunun temeli, atlı askerlerden meydana
  gelmiştir. Düzenli ve disiplinli ilk Türk ordusunun kurucusu Mete Han’dır. Mete
  Han, Türk ordusunu “onlu sisteme” göre teşkilatlandırmıştır (Onbaşı, Yüzbaşı,
  Binbaşı ve Tümenbaşı gibi).


  Hukuk

  Eski Türklerde yazılı hukuk yoktu. Türklerin âdet, gelenek ve göreneklerinden
  oluşan yazısız hukuka “töre” (türe) denilirdi. Bununla beraber, törenin anayasa
  niteliğinde, adalet, eşitlik ve iyilik gibi değişmez ilkeleri vardı.
  Uygurlarla birlikte hukuk daha sağlam ve şekilci bir nitelik kazanmıştır. Ticaret
  hayatının gelişmesi, kişiler arasındaki ilişkilerin “kanıtlanabilir” nitelikte olmasını
  gerektirdiğinden yazılı ve tanıklı sözleşmeler önem kazanmıştır.
  Türklerin ceza işlerinin kesin hükme bağlanması ve devlet tarafindan takip edilmesi
  toplumda ''kan gütme'' geleneğinide engellemiştir.


  Din ve İnanış

  Türklerde en eski din Göktanrı dinidir. Gökten başka bazı dağ, ırmak, vadi gibi
  varlıklarda bir takım gizli güçlerin bulunduğuna inanılırdı. Bu arada güneş ve ay
  kutsal sayılmıştır. Eski Türklerde tanrı, sonsuzdur ve herhangi bir şekle sokulamaz.
  Bundan dolayı Türklerde putçuluk olmadığı gibi putları korumak için yapılan
  tapınaklar da yoktur.
  Öldükten sonra dirilmeye inanan Hunlar, ölülerini günlük eşyalarıyla birlikte
  gömerlerdi. Türklerdeki tek Allah inancı ve yeniden dirilme düşüncesi Türklerin
  İslâm dinini kolaylıkla benimsemelerinde etkili olmuştur. Türkler Maniheizm,
  Budizm, Nasturizm (tabiatçılık), Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi
  inançları kabul etmişlerdir.


  Sosyal ve İktisadi Hayat

  Hunlar ve Göktürkler dönemlerinde göçebe bir hayat süren halk çadırlarda
  yaşıyordu. Türklerin yaşadıkları coğrafi şartlar hayvancılık faaliyetlerini öne
  çıkarmıştır.
  Türkler Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçmişlerdir. Bu gelişmeler
  sonucunda Türklerde mimari gelişmiş, şehircilik ve şehir kültürü ortaya çıkmıştır.
  Türk devletlerinde sosyal hayat sınıfsızdı. Başarılı olan bir kişi en üst görevlere
  kadar çıkabilirdi. Ayrıca Türklerde kölecilik anlayışı yayılmamıştır.
  Elverişli bölgelerde tarım faaliyetleriyle uğraşılmıştır. Türkler arpa, buğday ve darı
  gibi tahılları yetiştirmişlerdir.
  Yenilgiye uğratılan ve egemenlik altına alınan ülkelerden alınan yıllık vergiler ve
  halktan toplanan vergiler Türk ekonomisine destek olmuştur.
  Türkler yakın komşularıyla yoğun ticari ilişkilerde bulunmuşlar, ticaret yaptıkları
  ülkelere canlı hayvan, konserve et, deri, kösele, kürk ve hayvani gıdalar
  satmışlardır.
  Türklerin yaşadığı topraklardan geçen İpek ve Kürk Yolları Türk devletlerine önemli
  ölçüde gelir sağlamıştır.
  Vijdanatilla and gulay_06 like this.

 3. #3
  Üye
  YassaX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  3,458
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ - III


  Osmanlı Kültür ve Medeniyeti


  Osmanlılarda Devlet Anlayışı

  I. Murat döneminde “devlet yönetiminin hükümdar ve oğullarına ait olduğu” kural
  haline gelmiştir. Fatih döneminde devletin bütünlüğünü korumak için padişahlara
  kardeşlerini öldürme izni verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı İmparatorluğu
  merkeziyetçi ve mutlakiyetçi bir karakter kazanmıştır.
  XVI. yüzyıl başlarında halifeliğin Osmanlı padişahlarına geçmesinden sonra
  Osmanlı Devleti, mutlakiyetçi ve teokratik bir imparatorluk haline gelmiştir. XVII.
  yüzyıl başlarında I. Ahmet’ten sonra veraset sisteminde değişiklik yapılarak
  “Yönetimin hanedanın en yaşlı üyesinin hakkı olduğu” kabul edilmiştir.

  Merkez Teşkilatı

  Divan-ı Hümayun

  Bugünkü Bakanlar Kurulu’na benzeyen Divan-ı Hümayun’da devletin önemli
  siyasal, sosyal, ekonomik, hukuksal sorunları görüşülürdü. Divan her milletten ve
  dinden vatandaşlara açıktı.
  Fatih’ten itibaren Divan üyelerinin fikirlerini rahatça söyleyebilmesi için padişahlar
  Divan toplantılarına katılmamıştır. Bu uygulamadan sonra Divan’a sadrazamlar
  başkanlık yapmaya başlamıştır.
  Böylece;
  * Sadrazamlık makamının önemi artmış ve sadrazamlar siyasal yönden
  güçlenmiştir.
  * Divan-ı Hümayun karar organı olmaktan çok danışma kurulu şeklinde
  çalışmaya başlamıştır.


  Toprak Yönetimi

  Öşrî ve Haraci topraklar özel mülkiyeti olan topraklardır. Bu toprakların sahipleri
  mülklerini satabilir, vakfedebilir veya miras bırakabilirdi.
  Miri topraklar ise devlete aittir. Devlet bu toprakları idaresine alır ve ekip biçmek
  koşuluyla halka dağıtırdı. Bu tür toprakları ekip biçenler kiracı durumunda olup
  toprakları satamazlardı. Toprağını üç yıl üst üste boş bırakanlardan üretim
  faaliyetlerini aksattıkları için “çiftbozan akçesi” adıyla vergi alınırdı. Miri araziler
  yirmibeş kısma ayrılmıştır. Başlıcaları şunlardır:

  1. Dirlik

  Asker yetiştirmek veya devlet memurlarının maaşlarını karşılamak amacıyla
  ayrılan devlet topraklarına dirlik denir. Miri arazilerin en önemli bölümü olan dirlik
  arazilerini işleyenler ödemeleri gereken vergileri devletin göstereceği memurlara
  veya sipahilere verirlerdi.
  Dirlikler gelirlerine göre; Has, Zeamet ve Tımar olmak üzere üçe ayrılmıştır.
  Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne;
  * Devletin vergi toplama yükü azalmıştır.

  * Osmanlı ordusunun büyük bir bölümünü oluşturan tımarlı sipahiler sürekli
  savaşa hazır tutulmuştur.
  * Üretimin artışı ve devletin iktisadî yönden güçlenmesi sağlanmıştır.
  * Ülkede güvenlik sağlanmıştır.
  gibi faydalar sağlamıştır.


  2. İltizam Sistemi

  Osmanlı İmparatorluğu’nda XVI. yüzyılda bazı eyaletlerin vergi gelirlerinin açık
  artırma yoluyla belirli bir bedel karşılığında şahıslara satılmasına iltizam sistemi
  denilmiştir. Bu kişilere de mültezim adı verilmiştir.
  İltizam sisteminin uygulanması sonucunda;
  * Devlet eyaletlerin vergi gelirlerini peşin alarak nakit ihtiyacını karşılamış, alınan
  paralarla yönetici ve askerlerin maaşlarını karşılamıştır.
  * Mültezime bırakılan topraklarda asker yetişmemiş, tımarlı sipahilerin önemi
  azalmıştır.
  * Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ve gerekli denetimlerin yapılmamasından
  dolayı halktan fazla vergi alınarak zor duruma düşürülmüştür.

  Ekonomik ve Sosyal Hayat

  Tarım ve Hayvancılık

  Osmanlı nüfusunun büyük bölümü köylerde ve mezralarda yaşadığı için ekonomik
  hayatın temeli tarımsal faaliyetlere dayanıyordu.
  Osmanlı İmparatorluğu geniş topraklarından ve farklı iklim koşullarından
  faydalanarak değişik ürünler yetiştirebilmiştir. Tarım ürünleri dünya ekonomisinin
  şartlarında büyük değişimler olduğu XVIII. yüzyıl başlarına kadar genellikle
  Osmanlı nüfusuna yeterli olmuştur. Ancak, zaman zaman susuzluk, çekirge
  salgınları ve diğer afetler yüzünden kıtlıklar yaşanmıştır. Bu gelişmeler dışında
  devlet, önlemler alarak toplumun sıkıntıya düşmesini engellemeye çalışmıştır.
  Hayvancılık, tarım ekonomisinin önemli unsurlarından biridir. Osmanlı Devleti’nde
  ulaşım, taşımacılık ve başta tarım olmak üzere insan gücünün üstünde kuvvet
  kullanılması gereken bütün üretim dallarında hayvanlardan yararlanılmıştır.

  Ticaret

  Fatih döneminde, ülke sınırlarının genişlemesi ve doğudan gelen ticaret yollarının
  Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi ticaretin gelişmesini sağlamıştır. XV. ve XVI.
  yüzyıllarda Türk tüccarları uluslararası alanda görülmeye başlamıştır.
  Osmanlı Devleti, ticaret faaliyetlerini teşvik etmiş, vergileri düşük tutmuş, Avrupalı
  devletlere ticari imtiyazlar vermiş, önemli ticaret şehirlerine kapalı çarşılar,
  bedestenler ve hanlar yaptırmıştır. Bu çalışmaların yanında devletin doğudan
  gelen ticaret yollarını ele geçirmesi ülkede ticari canlılığı artırmıştır.


  Sanayi

  Osmanlı Devleti’nde esnaflar, Lonca adı verilen teşkilatlara üye idi. Her esnaf
  kendi çalışma alanıyla ilgili bir loncaya üye olarak koruma ve denetim altına girerdi.
  Osmanlı şehirlerinde ekonomik hayatın temeli durumunda olan loncaların dışında
  esnaflık ve zanaatkarlık yapmak mümkün değildi.
  Loncaların başlıca görevleri;
  * Ürünlerin kaliteli yapılmasını sağlamak ve fiyatları belirlemek
  * Esnaflarla hükümet arasındaki ilişkileri düzenlemek
  * Üye
  lere kredi sağlamak ve zararlarını karşılamak
  * Mesleki eğitim vermek
  idi.
  Müslümanlar ile diğer dinlere mensup olan halk arasında ayrım yapılmamıştır.
  Osmanlı ülkesinde gayrimüslimler diledikleri işlerde çalışırlar, ibadetlerini serbestçe
  yaparlar, kendi dillerine ve dinlerine göre eğitim görürlerdi. Bütün halk aynı huzur,
  güven ve varlık ortamını paylaşarak barış içinde beraberce yaşarlardı.
  Gayrimüslimler askere alınmamış, bunun yerine askerlik yapabilecek erkekler
  devlete cizye adıyla vergi ödemişlerdir. Ticaret hayatında sürekli ve istikrarlı bir
  faaliyet gösteren gayrimüslimler zenginliklerini artırmışlar ve Osmanlı ülkesinde
  ticari hayata hakim olmuşlardır.

  Osmanlı Devleti’nde Hukuk

  Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki halkın Osmanlı yönetimine uyum sağlamasını
  kolaylaştırmak amacıyla yürürlükteki kanunları bir süre kaldırmamıştır.
  Osmanlı Devleti’nde hukuk; şer’i ve örfi hukuk olmak üzere iki temele dayanıyordu.
  Örfi hukukun şer’i hukuk kurallarına ters düşmemesine özen gösterilmiştir.

  Eğitim ve Öğretim

  Medrese

  Osmanlı tarihinde ilk medrese Anadolu Selçukluları örnek alınarak Orhan Bey
  döneminde İznik’te kurulmuştur (1331).
  Daha sonraki dönemlerde başta Bursa, Edirne ve İstanbul olmak üzere birçok
  şehirde medrese kurulmuştur.
  Osmanlı medreseleri Tanzimat’a kadar ülkenin bilim, adalet ve yönetim hayatında
  etkili olan kişileri yetiştirerek XIV. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar geçen döneme
  damgasını vurmuştur.

  Enderun

  Devlet memuru, idareci, komutan ve sanatkar yetiştirmek amacıyla kurulan saray
  okuluna Enderun denilmiştir. İlk defa II. Murat tarafından Edirne sarayında kurulan
  bu okul, bazı düzenlemeler yapılarak ve ismi değiştirilerek 1910 yılına kadar
  devam ettirilmiştir.
  Vijdanatilla and gulay_06 like this.

 4. #4
  Üye
  YassaX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  3,458
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ TESTİ - 1

  1. Ünlü matematik bilginlerindendir, ilmin ilerlemesi için serbest düşüncenin şart olduğunu ve medeniyetlerin bu çeşitlilikten doğduğunu savunur.

  Dünya tarihinin Arşimet, Leonardo ve Leibnitz gibi ilmi ve entelektüel dâhilerinden kabul edilen bu önemli bilim adamı kimdir?
  A) İbn-r Sina
  B) Farabi
  C) Biruni
  D) Harezmi
  E) Ömer Hayyam

  2. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi Selçuklularda sosyal devlet anlayışı ile ortaya konulan eserlere örnek verilemez?

  A) Medrese
  B) Saray
  C) Şifahane
  D) Külliye
  E) İmarethane


  3. I. Celali Takvimi'nin hazırlanması
  II. Türkçenin resmi dil ilan edilmesi
  III. İslam dünyasının siyasi liderliğinin Türklere geçmesi

  Yukarıdakilerden hangileri Büyük Selçuklular döneminde gerçekleşmiştir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III


  4. I. Karahanlılar
  II. Büyük Selçuklular
  III. Gazneliler
  Yukarıdaki Türk Devletlerinden hangilerinde resmi yazışma dili Türkçe değildir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I ve III
  5. Selçuklularda:
  I. Lala
  II. Atabey
  III. Beylerbeyi
  hangileri eyaletlere vali olarak gönderilen şehzade¬lerin eğitiminden sorumlu devlet görevlileridir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  6. I. Karabalgasun Yazıtları
  II. KutadguBilig
  III. Siyasetname
  Yukarıdaki eserlerden hangisi ya da hangileri ilk Türk-İslam devletleri dönemine aittir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  7. I. Belirli bir toprağın işlenmesi
  II. Atlı asker yetiştirilmesi
  III. Yargı işlerinin denetlenmesi

  Selçuklularda ikta sistemiyle yukarıdakilerden hangileri sağlanmıştır?
  A) Yalnız I
  B) YalnızII
  C) YalnızIII
  D) I ve II
  E) I, II ve III


  8. Büyük Selçuklu Devleti'nde, fethedilen toprağın fethedenin malı olması aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?

  A) Bayındırlık işlerinin aksamasında
  B) Merkeziyetçiliğin güçlenmesinde
  C) Deneyimsiz kişilerin iş başına gelmesinde
  D) Ekonominin güç kazanmasında
  E) Feodal beyliklerin ortaya çıkmasında  9. - Tolunoğulları
  - İhşitler
  - Memluklar
  - Eyyubiler

  Yukarıda verilen devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Orta Asya'da kurulan Türk devleti olmaları
  B) Haçlılarla mücadele etmeleri
  C) Melikler tarafından kurulmaları
  D) Halifelere bağlı valilerce kurulmaları
  E) Aynı bölgede kurulmuş olmaları


  10. Selçuklularda her zaman hükümdarın yanında bulu¬nan ücretli askerler hangisidir?

  A) Guleman-ı Saray
  B) İkta askerleri
  C) Cebeciler
  D) Müsellemler
  E) Türkmenler

  11. I. Atabet'ül Hakayık
  II. Mirat'ül Memalik
  III. Kutadgu Bilig

  Yukarıdaki eserlerden hangileri Karahanlılar döne¬minde yazılmıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  12. Selçuklu hükümdarlarının halifenin üstünlüğünü tanımalarına,
  I. Halife adına hutbe okutulması,
  II. Halifeden aldıkları yetkiyle devleti yönetmeleri,
  III. Tuğrul Bey'in, halifeyi Büveyhoğullarının baskısın¬dan kurtarması

  durumlarından hangilerinin kanıt olduğu savunula¬bilir?
  A) Yalnız I
  B) YalnızII
  C) YalnızIII
  D) I ve II
  E) II ve III  13. Türk tarihinde ilk defa "Sultan" unvanını kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gazneli Mahmut
  B) Tuğrul Bey
  C) I. Murat
  D) Melik Şah
  E) Alp Aslan

  14. Türk İslam Devletlerinde;

  I. İkta
  II. Vakıf
  III. Mülk

  topraklardan hangileri askeri ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  15. Büyük Selçuklu Devletine kadar kurulan Türk - İslâm devletleri halifeye bağlı durumdaydılar. Büyük Selçuklu Devleti ise eski Türk hükümdarlık anlayışını devam etti¬rerek, ülkeyi yönetme yetkisini Tanrı'dan aldıklarını sa¬vunmuş ve yetkilerini halifeye devretmemişlerdir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında etkili olmuştur?
  A) Dini anlayışa dayalı devlet kurulmamıştır.
  B) Merkezi yönetim kurulmuştur.
  C) Arapları egemenlikleri altına almışlardır.
  D) Sultan adına hutbe okutulmuş ve sultan adına para basılmıştır.
  E) Örfi hukuk düzeni kaldırılmıştır.  CEVAP ANAHTARI : 1-C 2-B 3-D 4-D 5-B 6-D 7-D 8-E 9-E 10-A 11-C 12-D 13-A 14-A 15-D
  Vijdanatilla, gulay_06 and sebboy like this.

 5. #5
  Üye
  YassaX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  3,458
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ TESTİ - 2

  1. I. Atabet'ül Hakayık
  II. Mirat'ül Memalik
  III. KutadguBilig
  Yukarıdaki eserlerden hangileri Karahanlılar döne¬minde yazılmıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  2. Selçuklu hükümdarlarının halifenin üstünlüğünü tanımalarına,
  I. Halife adına hutbe okutulması,
  II. Halifeden aldıkları yetkiyle devleti yönetmeleri,
  III. Tuğrul Bey'in, halifeyi Büveyhoğullarının baskısın¬dan kurtarması
  durumlarından hangilerinin kanıt olduğu savunula¬bilir?
  A) Yalnız I
  B) YalnızII
  C) YalnızIII
  D) I ve II
  E) II ve III

  3. Türk tarihinde ilk defa "Sultan" unvanını kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazneli Mahmut
  B) Tuğrul Bey
  C) I. Murat
  D) Melik Şah
  E) Alp Aslan

  4. Türk İslam Devletlerinde;
  I. İkta
  II. Vakıf
  III. Mülk
  topraklardan hangileri askeri ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  5. Büyük Selçuklu Devletine kadar kurulan Türk - İslâm devletleri halifeye bağlı durumdaydılar. Büyük Selçuklu Devleti ise eski Türk hükümdarlık anlayışını devam etti¬rerek, ülkeyi yönetme yetkisini Tanrı'dan aldıklarını sa¬vunmuş ve yetkilerini halifeye devretmemişlerdir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında etkili olmuştur?
  A) Dini anlayışa dayalı devlet kurulmamıştır.
  B) Merkezi yönetim kurulmuştur.
  C) Arapları egemenlikleri altına almışlardır.
  D) Sultan adına hutbe okutulmuş ve sultan adına para basılmıştır.
  E) Örfi hukuk düzeni kaldırılmıştır.

  6. Türk - İslam devletlerinin ortaya koyduğu eserler¬den hangisi toplumun sosyal ihtiyaçlarının karşı¬lanmasına yönelik değildir?
  A) Türbeler
  B) Kervansaraylar
  C) Medreseler
  D) Darüşşifalar
  E) İmarethaneler

  7. Kutadgu Bilig ile ilgili,
  I. Karahanlılar dönemine aittir.
  II. Türk - İslam edebiyatının ilk yazılı örneğidir.
  III. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
  bilgilerinden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III

  8. I. Toprağın verimli işlenmesi
  II. Atlı asker yetiştirilmesi
  III. Yargı işlerinin denetlenmesi
  Selçuklularda ikta sistemiyle yukarıdakilerden hangileri sağlanmıştır?
  A) Yalnız I
  B) YalnızII
  C) YalnızIII
  D) I ve II
  E) I, II ve III

  9. XI. yy.ın sonlarıyla XIII. yy.da Anadolu'da bilim ve düşünce hayatında bir durgunluk yaşanmıştır.
  Bu durgunlukta, aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?
  A) Loncalar
  B) Sûfilik
  C) Tarikatlar
  D) Haçlı Seferleri
  E) Coğrafi keşifler

  10. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Büyük Selçuk¬lu Devletine bağlı birçok beylik kurulmuştur.
  Kurulan beyliklerin birden fazla olmasında;
  I. Fethedilen toprağın fethedenin malı olması
  II. Eski Türk geleneklerinin terk edilmesi
  III. Abbasi halifelerinin yönetimdeki etkisi gibi durumlardan hangileri etkilidir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III


  Cevap Anahtarı: 1-C 2-D 3-A 4-A 5-D 6-A 7-C 8-D 9-D 10-A

 6. #6
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  istanbul
  Mesajlar
  52
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  osmanlı dan soruları qöremedimm

 7. #7
  Üye
  YassaX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  3,458
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  karamel ; Ben Her konudan size soru bulucam demedim.. Bulduklarimi paylastim ve konu hakkında bir bilgi vermeye calistim. Osmanli Dönemi ile ilgili sorular bulmak icin biraz gayret gosterip, Google dan faydalanabilirsiniz .. Saygılarımla

 8. #8
  Vijdanatilla
  Guest


  ozkancey; Teşekkürler...

 9. #9
  Üye
  YassaX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  3,458
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Vijdanatilla Rica Ederim ..

 10. #10
  Üye
  gulay_06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Şehir
  Ankara
  Mesajlar
  50
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  teşekkürler bu güzel paylaşımlar için çok sağol


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. ÖMSS Genel Kültür
  By laylaylom in forum ÖMSS Sınavı ve ÖMSS Kura Atamaları
  Cevaplar: 37
  Son Mesaj: 05-04-2012, 21:18:56
 2. ÖMSS Soru Cevab
  By egribey in forum ÖMSS Sınavı ve ÖMSS Kura Atamaları
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 28-03-2012, 09:12:48
 3. ÖMSS'de Sıkca Sorulan Üç Soru
  By YassaX in forum ÖMSS Sınavı ve ÖMSS Kura Atamaları
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 26-03-2012, 12:18:01
 4. ÖMSS Coğrafya 100 orjinal soru ve Çözümleri
  By laylaylom in forum ÖMSS Sınavı ve ÖMSS Kura Atamaları
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 14-03-2012, 21:12:30
 5. ÖMSS sınavında herkese aynı sorularmı sorulacak?
  By mekansız67 in forum 2022 Maaşı ve Vakıf Aylıkları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29-02-2012, 14:48:43

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş