Yardımcı hizmetler Sınıfının kaldrılması ile ilgili yasa teklifi verildi

Ayrıntılar

Yardımcı hizmetler Sınıfının kaldrılması ile ilgili yasa teklifi verildi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA14/7/1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.

…../…./2013

Dr. Mehmet Ali Ediboğlu

Hatay Milletvekili

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu Kurumlarında 657 Sayılı Kanunun 36. Maddesinde belirtilen kapsamda Yardımcı Hizmetler Sınıfında Kadrolu Çalışan Personellerin tamamı, Memur Statüsü Hakkını Kazanarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçerler.

Bütün Kamu Kurumları, her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma islerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetleri yaptırmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü personelleri üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürmek (İhale Açarak Hizmet Alım Yöntemiyle Karşılamak) zorundadır.”

MADDE 2- Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.GENEL GEREKÇE

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36.Maddesinin 8. Fıkrasına(Yardımcı Hizmetler Sınıfı Fıkrasına) Eklenen Fıkra ile birçok Kurum Temizlik, Kalorifer yakma gibi işlerini yani, Yardımcı Hizmetler Sınıfının yapması gereken işleri İhale yoluyla yaptırmakta olup, Yardımcı Hizmetler Sınıfında Memura İhtiyaç duyulmamaktadır.

KPSS Sınavı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfına atanan Memurlar, ben Memur oldum düşüncesi ile görevine başlamakta olup, temizlik yapmak, kalorifer yakmak gibi işleri yapmaya başlayınca büyük bir hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Bazı Memurların istifa etmesi, bazı memurların gönülsüz olarak iş yapmaları sonucu, Kurumlarda işler aksamaktadır. Bu durum Kurum içi huzursuzluğu da beraberinde getirmektedir.

Bugün itibariyle Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait hiçbir Devlet Memurunun bulunduğu sınıftan memnun olmadığı bilinmektedir. Ama “İş Kaygısı” olduğu için istifa da edememektedirler. Aynı şekilde Müdürlerde emrindeki Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Devlet Memurlarının yaptığı işlerden memnun kalmamaktadır.

Devlet Memurları Kanunun Yardımcı Hizmetler Sınıfı hariç diğer bütün sınıfları Memurluğu temsil ederken, Yardımcı Hizmetler Sınıfı maalesef Memurluğu Temsil etmemekte olup, bir nevi İşçiliği temsil etmektedir. Çünkü düz işçi ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı aynı işi yapmaktadır. Bu durum 657’de bir tezatlık oluşturmaktadır. Bu Tezatlığı ortadan kaldırmak gerekmektedir.

Siyasi nedenlerle bazı Yöneticiler, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Memurlar arasında ayrım yaparak, kişisel çıkarlarına uygun bir şekilde, kimi hizmetliyi evrak işinde, kimi hizmetliyi temizlik işinde çalıştırarak, Anayasanın Eşitlik İlkesini bozmakta, aynı zamanda Memurlar arasında ayrımcılık yaratmaktadır. Bu durum Toplumun Devletimize olan güvenini sarsmaktadır.

Geçmiş Yıllarda Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan bazı hizmetliler ve Kaloriferciler Valilik Oluru ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmiş olup, Memur Statüsünü almış bulunmaktadırlar.

Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan personellerden Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans mezunları olmasına rağmen kurumlarca görevde yükselme yönetmeliği açılmadığından donanımlı birçok personel bulunduğu pozisyon itibari ile atıl olarak hallerine terk edilmiştir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak bir değişiklikle, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki bütün personele Memur Statüsü verilerek Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması sağlanacak, Kadrolu Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasını sağlayacak bir düzenlemeye gidilmesi ile bu sınıftaki memurların hak kayıpları önlenecek ve diğer memurlarla eşitliği sağlanmış olacak ve kamu vicdanı rahatlatacaktır.MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Devlet Memuru olan Hizmetli, Kaloriferci ve Bekçilerin bulundukları konumdan bir üst sınıfa kaydırılarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletine yakışır bir Memur Statüsü kazandırılacak, Kamu Kurumlarında işlerin daha hızlı bir şekilde yürümesi sağlanarak hak kayıpları önlenecektir.

Ayrıca, Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan personellerin, diğer memurlarla aynı haktan yararlanmalarını sağlamak amacıyla; 14/7/1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinin sekizinci fıkrasının değiştirilmesi öngörülmektedir.

MADDE 2- Yürürlük Maddesidir.

MADDE 3- Yürütme Maddesidir.

Arkadaşlar Kanun teklifi verildi,sizlerin de desteği lazım.Gerek teklifi veren sayın vekilimize,gerekse verilen teklifin memurlar.net in anasayfada yayınlanması noktasında kamuoyu oluşturmamız lazım.Teklifi veren milletvekilinin mail adresi
Yardımcı hizmetler Sınıfının kaldrılması ile ilgili yasa teklifi verildi - Memurlar.Net - Forum