Cemrelerin Düşmesi

Sağlık Teknikeri

Üye
Üye
Katılım
Haz 8, 2010
Mesajlar
1,090
Tepkime Puanı
23
Puanları
38
Cemre nedir, cemrenin kelime kökeni, anlamına geçmeden önce ilk ve son cemrenin düşüş tarihlerini yazalım.

cemre.jpg

Cemrelerin Düşüş Tarihi

Toplamda 3 cemre vardır.


  • [*]İlk cemre; 19-20 Şubat tarihinde havaya
    [*]İkinci cemre; 26-27 Şubat tarihinde suya
    [*]Üçüncü cemre; 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşer

Cemre Nedir?

Kadim kitaplarda cemre havaların ısınması anlamına gelir. Henüz çağdaş meterolojinin gelişmediği dönemlerde insanlar uzun yıllar hava olaylarını gözlemleyerek bu yargıya varmıştır. Kelime anlamı kor alev anlamına gelen cemre ilk önce havaya düşerek havayı, sonra suya düşerek suyu, son olarakta toprağa düşerek toprağı ısıtır. İlk cemrenin düşüş tarihinden sonra (19-20 şubat) ikinci cemre düşer düşmez küçük böceklerin canlanması başlar. Buda tek başına havaların ısınmasına bir delildir.

Wikipedia’ya göre Cemre;

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cemre
 
Tekerlekli Sandalye
Üst