Bu konudan haberdar edilenler

Sayfa 1 Toplam 13 Sayfadan 12311 ... Sonuncu
Like Tree6Likes

Konu: Sıfır Araç alımında Özürlü Aracı KDV'den İstisnadır.!

 1. #1
  Fırtına
  Guest

  Sıfır Araç alımında Özürlü Aracı KDV'den İstisnadır.!

  Sponsor Bağlantılar

  Özürlülerin kullanımına uygun hale getirilen binek otomobiller KDV'den istisna olduğuna dair mahkeme kararı 7/7/2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5378 sayılı “Özürlüler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun” ile özürlünün tarifi yapılmış, özürlüler sınıflandırmış, onların rehabilitasyon, istihdam, eğitim ve öğretimleriyle ilgili bir takım yaptırımlar getirilmiş, ayrıca bazı yasalara ek maddeler ilave edilerek özürlülerin yaşamları kolaylaştırılmak istenilmiştir.

  Bu yasanın 32. maddesi ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasına s bendi eklenmiş, eklenen bu bent; özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının KDV den istisna olduğunu hüküm altına almıştır.

  Ayrıca, 06.06.2008 tarihli ve 26898 (Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanan 5766 sayılı kanunun 12. maddesiyle de KDV kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasına yukarıdaki s bendi de eklenerek, KDV kanununun 17/4-s bendi kapsamındaki işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi imkan dahiline girmiş bulunmaktadır.

  Maliye Bakanlığı da, 110 seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile bu hükümlerin uygulama şeklini açıklamış, ilgili tebliğde; ”Buna göre, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilecektir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.” denilmiş, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirimi, indirim yolu ile telafi edilememeleri halinde ise iade konusu yapılabileceği açıklanmıştır.

  Görüldüğü üzere tebliğde, binek oto ve diğer nakil vasıtalarının “araç-gereç” kapsamında mütalaa edilemiyeceği belirtilerek istisna kapsamı dışında tutulacağı açıklanmıştır.

  Tatbikatta, bu tür binek oto ve nakil vasıtalarının KDV ye tabi olup olmadığı tartışılmakta iken, özürlünün satın aldığı özel tertibatlı araçların KDV den istisna edileceğine dair Adana Bölge İdare Mahkemesinin vermiş olduğu emsal kararlar bulunmaktadır.

  Bunların birinde; Davacı, özürlü olduğunu belirterek, üzerinde sonradan tadilat yapılarak özürlülerin kullanımına uygun hale getirilen binek otonun satın alınması sırasında ödediği KDV nin iadesi istemiyle ilgili vergi dairesine müracaat etmiş, vergi dairesi başvuruyu reddetmiş, davacı bunun üzerine Adana 1.Vergi Mahkemesine başvurmuş, mahkeme 18.12.2009 gün ve E:2009/907 K:2009/1375 sayılı kararıyla davanın reddine karar vermiş, bu kez davacı, kanunun metni ve gerekçesinden de görüleceği üzere kanun koyucunun özürlüler lehine getirdiği düzenlemeyi geniş tuttuğu, şayet yapılan düzenlemenin kapsamı sınırlandırılmak istenilmesi durumunda, kanun hükmüne “özel tertibatlı otomobiller hariç” ibaresi koyulmak suretiyle bu kapsamın daraltılabileceği, dolayısıyla vergi mahkemesi kararının bozulması için Adana Bölge İdare Mahkemesinde dava açmıştır.

  Adana Bölge İdare Mahkemesi ise 13.04.2010 gün ve E:2010/1804, K:2010/1722 sayılı kararıyla, davayı kabul ederek, 5378 sayılı yasanın 1. maddesinde Kanunun amacının, özürlülerin her türlü gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılmalarını sağlamak olduğunun belirtildiği, davacının özrüne göre yapılan tadilat sonucu satın alınan aracın, özürlüler için üretilen her türlü araç gereç kapsamı içinde yer aldığı sonucuna ulaşılmasından dolayı Vergi Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın kabulüne karar vermiştir.

  Saygılarımla..

  Hasan TASLAKÇI

  pozitifengelliler

  Konuyla İlgili Mahkeme Kararı:


  Konu Halil Yılmaz tarafından (25-11-2011 Saat 15:54:31 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  12,433
  Blog Yazıları
  15
  Bahsedilme
  84 Gönderi
  Etiketleme
  10 Konu


  Şimdilik bu hak mahkeme yoluyla elde ediliyor. Dava edilmeksizin KDV den muaf olunamıyor malasef.

 3. #3
  Fırtına
  Guest

  Malul ve engelliler, araç vergi indiriminden habersiz.!  İZMİR’de, Enriko Aliberti A.Ş. Fiat, Alfa Romeo ve Lancia marka direktörü Suat Özdağ, malul ve engelli vatandaşların 31 Temmuz 2004’ten bu yana geçerli olan taşıt satın alması için sağlanan vergi avantajlarından yeterince haberdar olmadığını söyledi.


  Özdağ, “4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda 5228 sayılı kanunla yapılan düzenlemede, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan engellilerin bazı taşıt araçlarını özel tertibat yaptırılması şartı olmaksızın ÖTV ödemeden satın alabilmelerine imkan sağlandı” dedi.

  Bunun, 5 bin-20 TL arasında fiyat avantajı anlamına geldiğini belirten Özdağ, “Ayrıca, altı ayda bir ödenen bandrolden muaflar.. Kanunda dikkat edilmesi gereken husus, bu hakkın beş yılda bir defa kullanılabileceği hükmü.. Bu süre dolmadan aracın satılması halinde, indirilen ÖTV tutarı geri ödeniyor. Yeni bir taşıt alınması durumunda ise ÖTV indiriminden yararlanılamıyor” diye konuştu.

 4. #4
  Fırtına
  Guest

  Vergi dairesine dilekçe örneği.!  (1) Vergi Dairesine Örnek Dilekçe;

  ............. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

  ... / .... / 2011

  ..../..../2011 tarih ve ............ nolu fatura ile .................... firmasından almış olduğum ............... marka özürlü/engelli aracım için Müdürlüğünüze ...........TL Katma Değer Vergisi ödemiş bulunmaktayım.

  Ancak dilekçem ekinde sunduğum Adana Bölge İdare Mahkemesinin 2010/1658 Esas ve 2010/1721 Karar Nolu ilamı gereği, engelli adına tescil edilen araçlara Katma Değer Vergisi Ödenmemesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle bu karar gereği ödemiş olduğum verginin tarafıma iadesi gerekmektedir.

  İş bu nedenle ödemiş olduğum ............ TL Katma Değer Vergisinin .......... Bankası ............... Hesap numarasına (IBAN: XXXXX) yatırılmasını ve neticeden tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesini arz ve talep ederim.

  Ad Soyad:
  İmza:

  TC Kimlik No:
  Adres:
  Telefon:

  Ek: Bölge İdare Mahkemesi Kararı..


  (2) Mahkemeye sunulacak örnek dava dilekçesi (XXX olan yerleri kendi bilgilerinize göre değiştirmeyi unutmayın)

  ........... VERGİ MAHKEMESİ

  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

  ..........(İl Adını Yazınız)

  DAVACI: Adınız Soyadınız
  ADRESİ:
  TC KİMLİK NO:

  DAVALI: …………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  I- DAVA KONUSU: KDV iade talebi..

  II- DAVANIN ÖZETİ VE İTİRAZ NEDENLERİ: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasına 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Kanunun 32. maddesiyle eklenen (s) bendi ile, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

  5378 sayılı yasanın 1. maddesinde Kanunun amacının özürlülerin her türlü gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılmalarını sağlamak olduğu belirtilmiştir. Bu haliyle yasanın amacına uygun olarak Katma Değer Vergisi Kanunu'na getirilen istisna hükmü göz önüne alındığında, Özel Tüketim Vergisi'nden istisna olarak satın alınan özürlü statüsündeki aracın Katma Değer Vergisi'nden de istisna tutulması gerekmektedir.

  Nitekim satın aldığı özürlü statüsündeki aracın Katma Değer Vergisi'nden istisna tutulması gerektiği gerekçesi ile Adana 1. Vergi Mahkemesi'ne açılan dava ile ilgili olarak Adana Bölge İdare Mahkemesi'nin 13.04.2010 gün ve Esas No: 2010/1658, Karar No: 2010/1721 sayılı kararı da bu yöndedir.

  XXX tarihinde bu karar doğrultusunda XXX vergi dairesi müdürlüğü'ne başvurarak, XXX tarihinde almış olduğum özürlü statüsündeki aracım için ödemiş olduğum Katma Değer Vergisi'nin tarafıma geri ödenmesini talep ettim. Ne var ki Müdürlük, Adana Bölge İdare Mahkemesi'nin kararına rağmen XXX tarih ve XXX sayılı işlem ile tarafıma ilettiği yazıda ödemiş olduğum Katma Değer Vergisi'nin tarafıma geri iade edilmeyeceğini bildirmiştir.

  VERGİ TARİHİ: Araba alımı ile ilgili faturanızın tarihini yazınız..

  NEVİ:
  KDV

  VERGİNİN DÖNEMİ:
  Mart 2011 (Örnek)

  MİKTARI: Yatırılan KDV miktarı yazılacak

  III- SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere;

  - Davanın kabulüne,

  - Alınan KDV'nin tarafıma geri iadesine,

  - Dava giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine,

  Karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

  Ekler (Suret):

  - Adana Bölge İdare Mahkemesi Kararı,

  - Aracımızın tertibatı ile ilgili ve sağlık kurulu raporumuz ve diğer tertibat proje belgeleri H sınıfı ehliyet vs.,

  - Vergi Dairesi Red yazısı,  alıntı

 5. #5
  Sağlık Teknikeri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Mesajlar
  942
  Blog Yazıları
  19
  Bahsedilme
  2 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Konuyla ilgili ali tezel'in yazısı:

  Yüzde 90'dan az fiziki engeli olanlar ise H sınıfı sürücü belgeleri varsa ÖTV ve KDV'siz kendileri kullanmak üzere araç alabilirler

  Ali Bey, normal ı«sürücü belgem varken geçirdiğim bir trafik kazası neticesi sakat kaldım. Şimdi ellerimi tam olarak kullanamıyorum. Eski ehliyetimi kullanabilir miyim? Ayrıca özürlü sıfatıyla vergi ödemeden araç alabilir miyim? İsmi saklı

  Sayın okurum, özür derecenizi mektubunuzda belirtmemiş siniz. Mevzuata göre, bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun özel tertibat yaptıranlara sağlanan ÖTV istisnasına ek olarak, sakatlık derecesi % 90 ve daha fazla olan engellilerin (taşıt üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması şartıyla) bazı taşıt araçlarını "özel tertibat veya mekanik ilave yaptırılması şartı olmaksızın" Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden

  satın alabilmelerine imkân sağlanmıştır. Ayrıca KDV indirimleri de vardır.

  Mevzuatımıza göre özür derecesi yüzde 90 ve üzeri olan engellilerin 3. dereceye kadar akrabaları adına ÖTVveKDV'den muaf olarak araç alıp özürlü adına araç kullanabilirler. Trafik kontrollerinde de özürlünün araç içinde bulunması şart değildir. Bu tür araç alınabilmesi için ilgilinin yetkili bir sağlık kurulundan, "Özel tertibatlı araç kullanması uygundur" ibareli sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir.

  H SINIFI EHLİYETİ OLANLARA DA VAR

  Özür oranı yüzde 90'dan az olanların durumu ise farklı. Elinde H sınıfı (özürlü) ehliyeti olanlar yurtiçinden alacakları sıfır kilometre araçlar için ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) muaftırlar. Ancak araçların özellikleri mevzuatta yazdığı gibi 1600 cc'yi geçmemek kaydıyla binek tipi otomobil olabilir. Aracı başkası kullanırsa veya 5 yıl dolmadan satarsanız, alınmayan KDV ve ÖTV tahsil edilir.

  EN AZ İLKOKUL DİPLOMASI GEREKLİ

  2918 sayılı Trafik Kanunu'na göre H sınıfı ehliyet alabilmek için en az 17 yaşını bitirip 18'den gün almak gerekmektedir. Ancak, şu andaki yönetmeliğe göre en az ilkokul diploması sahibi olmak şart. H sürücü belgesiyle kendi sınıfına ait araç kullanılabilmektedir. Normalde H sınıfı sürücü belgesi alacak olanlar trafik ve ilkyardım derslerinden teorik sınav ile direksiyon sınavına tabi tutulurlar.

  GÜMRÜKSÜZ ARAÇ DA MÜMKÜN

  Engelliler, alacakları raporları Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi'ne götürüp yetki belgesi alarak, yurtdışından üç yaşından büyük olmayan araçları hiçbir gümrük vergisi ödemeden Türkiye'ye de getirebilirler. Yurtdışından getirilen araçlarda da 1600 cc motor hacmi sınırlaması bulunmaktadır. Özür derecesi % 90 ve üzeri olan engelliler, 2500 cc'ye kadar araçları (minibüsleri) 3 yaşına kadar özel tertibatlıysa getirebilirler.

  PROGRAMDA DA İNDİRİM VAR

  Engelliler sadece taşıtlar için değil alacakları eğitim, kullanmak zorunda oldukları özel olarak

  üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminde de KDV'den istisnadır.
  kadersiz and zuzu like this.

 6. #6
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jan 2011
  Mesajlar
  50
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  selam ben oğlumun adına ötv den muaf bir araba aldım. ama herhangi bir tadilat yaptırmadım. bu araçda kdv den muaf olurmu?oğlumun raporu %92.

 7. #7
  Mehmet Yalçın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Kırşehir
  Mesajlar
  5,313
  Bahsedilme
  2 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Anlatılan duruma göre sizinde kdv için ödediğiniz miktarı geri almanız mümkün ancak anlatıldıgı üzere dilekçe ve gerekli evraklar vergi dairesine müracat edilmeli ve eğer ödeme yapılmazsa yasal süreç başlatılmalı bir çok vergi dairesi bu uygulamadan bihaber olduğu gibi bayiilerde bilmiyor biraz en azından şuanda çetrefilli görünüyor ama yukarda anlatılan yolla müracat edip paranızı alma yoluna gidebilirsiniz.

 8. #8
  Kategori Yöneticisi
  İskender Durgun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Şehir
  Ankara-Çiğdem Mah.
  Mesajlar
  578
  Blog Yazıları
  30
  Bahsedilme
  6 Gönderi
  Etiketleme
  9 Konu


  Mahkemeye müracat süresi aracı aldıktan sonra 30 gündür. Aracı ne zaman aldınız?

 9. #9
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jan 2011
  Mesajlar
  50
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  selam iskender bey:aracı 2010 yılı8.ayda aldım.

 10. #10
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  12,433
  Blog Yazıları
  15
  Bahsedilme
  84 Gönderi
  Etiketleme
  10 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  Şu an için bu hak "mahkeme yoluyla" elde edilebiliyor ancak. Mahkemeye muracaat süresi ise aracı aldıktan sonraki 30 gün. 30 günü aşan sürelerde mahkeme muracaat edilemiyor.


Sayfa 1 Toplam 13 Sayfadan 12311 ... Sonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Engelli aracı alırsam yeşil kartım iptal edilir mi?
  By Dikenliyol in forum Genel Sağlık Sigortası / Soru - Cevap- Bilgi
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05-04-2011, 13:03:42
 2. Özürlü aracı olan kişilerin evde bakım parası alması mümkün mü?
  By Dilara33 in forum Evde Bakım Maaşı / Hizmeti
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04-04-2011, 17:51:41
 3. Satılık mercedes benz vito engelli aracı
  By esbil in forum Medikal Malzeme Alım / Satım ve Bağış İlanları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14-02-2011, 15:54:05
 4. Adapazarı Belediyesi engelli aracı dağıtacak
  By gülümse_hayata in forum Basında Engelliler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16-12-2010, 19:50:01
 5. Yardımseverlerden Akülü Engelli Aracı İstiyor
  By gülümse_hayata in forum Basında Engelliler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16-12-2010, 10:21:25

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş