Like Tree8Beğeni

Konu: Özürlü Sağlık Kurulu Rapor Ücretleri hakkında

 1. #1
  Mehmet Yalçın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Kırşehir
  Mesajlar
  5,327
  Bahsedilme
  2 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu

  Özürlü Sağlık Kurulu Rapor Ücretleri hakkında

  Sponsor Bağlantılar


  Değerli arkadaşlar, aşağıda yayınlanan yönetmelik doğrultulusunda bundan böyle “engelli bireylerin alacakları özürlülük oranı tespiti” raporu (sağlık kurulu raporu) için herhangi bir ücret ödemeyecekleri açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Rapor almak için müracaat ettiğinizde hastane sizden para talep ederse ilgili yönetmeliği göstererek bu talebi geri çevirin.

  Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.07.2014 tarihli ve 5409.567 sayılı yazısında;


  Engellilik haklarından faydalanmak üzere talep edilen sağlık kurulu raporlarında %1 dahi olsa engel oranının belirlenmiş olması halinde ücret talep edilmemesi gerekmektedir.

  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin "Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz" başlıklı 10'uncu maddesinde;

  (1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir.

  (2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir."

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları'nın; Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi başlıklı 6'ncı bölümünde;

  c) 08.02.2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda; Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 08.01.2002 tarihli Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulmuştur.

  Anılan Karar hükmü kapsamında yer alan kimselerin Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden geri ödeme kurumlarınca ödenmeyen kısmı için sağlık kuruluna esas yapılan muayene, tetkik, tahlil vb. işlemlerden ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Yukarıdaki Bakanlar Kurulu Kararıyla istisna tutulan kişilere kanuni düzenlemelerden kaynaklanan haklardan yararlanmak amacıyla düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları için ücret talep edilmeyecek, bulundukları durumun gereğine uygun olmayan özel amaçla talep edilen raporlar için ücret alınacaktır.

  Örneğin; ... Engelliler tarafından talep edilen silah ruhsatı raporları gibi özel amaçlı raporlar için ücret talep edilecektir.

  Engelli sağlık kurulu raporu için başvuran kişilere 'Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu' (EK-4) nun imzalatılarak bilgilendirilmesi, engelli çıkmayanlardan (Engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecektir) rapor ücretinin tahsil edilmesi, tahsilatın yapılamaması halinde ise kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.

  Ayrıca bakınız:> http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/9397...af4f0cf6c9.pdf

  Konu Halil Yılmaz tarafından (10-12-2014 Saat 15:00:20 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Üye

  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar
  9
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  bugün gidip rapor aldık ve 122 lira ödedik aynen senin yazını söledim fakat adam tamam özürlülerden para alınmıyor fakat hani belgen dedi sonuc olarak ilk kez bi belge alındığı icin ve özürlü diye bi kağıdın olmadığından parayı alıyorlar bu ne yaman celişki ozaman bu acıklamada bi eksiklik var

 3. #3
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  13,738
  Blog Mesajları
  15
  Bahsedilme
  130 Gönderi
  Etiketleme
  38 Konu


  Açıklamada eksiklik yok. Gerekli yerlere şikayet etseydiniz o parayı sizden alamazdılar.
  Gazoz Agacı bunu beğendi

 4. #4
  Üye

  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar
  9
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  özürlümü evet hani belge yok kime göre neye göre özürlü ozamanda ben işte bak körmsün özürlümü değilmi karar ver diyemedim
  Gazoz Agacı bunu beğendi

 5. #5
  Üye
  sercan1988 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Şehir
  ANKARA
  Mesajlar
  148
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  (14) Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-8 Listesinde
  yer alan rapor puanlar esas alınarak sadece bir adet olarak faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi
  düzenlenmek suretiyle (maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.) sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen
  kişiler için düzenlenen sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme temini de dâhil olmak üzere tedavi amacıyla düzenle-
  nen sağlık raporları dışında kalan; özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri (özürlülük raporu, ehliyet
  raporu, vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb.) ile bu durumların
  tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca ödenmez.

  Sayın DAĞIDAN,Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nun düzenlemelerinden anlaşılacağı üzere,özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri ( özürlülük raporu .ehliyet raporu vasi tayini raporu portör muayeneleri ve işlemleri vs. işlem bedelleri kurumca ödenmez deniliyor.Bu bağlamda özürlülük ölçütlerini belirlemek amacıyle düzenlenen raporlar dışındaki raporlardan ücret talep edilebilmelktedir.Geniş bilgi için SGK'na başvuruda bulunabilirsiniz.Bilgilerinize rica olunur.

  Bu itibarla mezkur genelgelerde belirtildiği üzere;06.02.1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan , Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu

  Raporları Hakkında Yönetmelik’te de belirtilen yetkili sağlık kuruluşlarına özürlü sağlık kurulu raporu almak için başvuran vatandaşların raporlarından bağış veya evrak parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi, muayene, tetkik ve sağlık kurulu raporu işlemleri neticesinde doğan hizmet bedellerinin;

  a) İlgilinin herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışması halinde bu kurum veya kuruluşça,

  b) SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensubu olmaları veya emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almaları halinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunca karşılanması,

  c) Yeşil kartı bulunan özürlülerin 3816 sayılı Kanun uyarınca özürlü sağlık kurulu raporu ile ilgili iş ve işlemlerine ait giderlerinin (poliklinik muayene ücreti hariç) ise, bağlı bulundukları Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığımıza aktarılan avans sisteminden karşılanmak üzere Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilmesi,

  d) Bunların dışında kalan ve herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmayıp ödeme gücü bulunmayan özürlü vatandaşlarımızdan 28.01.2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 03.12.2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca muayene, tetkik, ve rapor ücreti alınmaması gerekmektedir.

  Bilgilerinizi ve konunun ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğini önemle rica ederim.
  Gazoz Agacı bunu beğendi

 6. #6
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jul 2012
  Şehir
  istanbul
  Mesajlar
  18
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  bizde rapor icin basvuru yaptık haseki egitim arastırma hastanesine 81.5 tl saglık kuruluna muayene olmaya gelirken getir dediler nereye sikayet edilmeli bunları

 7. #7
  Mehmet Yalçın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Kırşehir
  Mesajlar
  5,327
  Bahsedilme
  2 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Sağlık müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz, raporu ne için alacaktınız?
  Gazoz Agacı bunu beğendi

 8. #8
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jul 2012
  Şehir
  istanbul
  Mesajlar
  18
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  bizi malmüdürlügü gönderdi raporu kabul etmedi altında 2022 maası alabılır yazmıyomus

 9. #9
  Mehmet Yalçın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Kırşehir
  Mesajlar
  5,327
  Bahsedilme
  2 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Malmüdürlüğünün sevkiyle yada sevksiz olarak gidip 2022 maaşı için alacağınız rapor için para isteyemezler oraya gidince sözlü olarak bu raporun ücretsiz oldugunu belirtin hatta mümkünse benim yukarda verdigim dilekçeyi çıktı olarak alıp yanınızda götürün ücret almayacaklardır yine ısrarla para isterlerse sağlık müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz kesinlikle ücret ödemeyin.
  Ayrıca o hangi malmüdürlüğüyse 2022 maaşı alabilir yazması gerekmiyor %lik olarak oran yazması yeterli bunların yönetmeliktende haberi yok, al birini vur ötekine...
  Gazoz Agacı bunu beğendi

 10. #10
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jul 2012
  Şehir
  istanbul
  Mesajlar
  18
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  tesekkurler mehmet bey


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş