Kalp hastalıkları rapor oranları

MERYEM

Üye
Üye
Katılım
Eyl 14, 2010
Mesajlar
13
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Bir yakınımız kalp hastası. Hastanın hikayesi şu şekilde. 2010 yılında kalp damarlarından dolayı 2 defa anjiyo yapıldı. Sanırım bir yıl sonrada stent takıldı. En sonda 2013 yılında açık kalp ameliyatı oldu. Şuanda hiçbir şikayeti yok ama tabi dr ağır işlerde vs çalışmasını engelledi. Dolayısıyla neredeyse 5 yıldır çalışmıyor. Önceden ssk lı çalışıyordu şimdi biz arkadaş için özürlü raporu alıp emekli edebilirmiyiz. Kalp hastalığından yüzde kaç oran verirler. Rapor için ameliyat edildiği hastaneyemi başvurmamız lazım yoksa başka hastanede rapor verirmi?
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,113
Tepkime Puanı
16
Puanları
38
Yaş
47
Sakatlık oranı cetvelinde şu oranların verileceği söyleniyor. Rapor almak için illada ameliyat edildiği hastaneye başvurmanız gerekmez. Ama hastanın hikayesini daha iyi bildikleri için ameliyat eden dr un çalıştığı hastaneden rapor çıkartmanız daha sağlıklı olabilir.

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
ARİTMİLER
Klas 1:
1-Kişi günlük aktiviteleri esnasında asemptomatiktir, EKG veya Holter’de aritmisi gösterilmiştir 10
2-Kişiye aritmi nedeniyle ablasyon veya cerrahi işlem yapılmıştır ve günlük aktivite sırasında asemptomatiktir 10
Klas 2:
Kişi günlük aktiviteleri esnasında asemptomatiktir, EKG veya Holter’de aritmisi gösterilmiştir ve aşağıdakilerden birisi varsa (fonksiyonel kapasite 1 veya 2);
a) ilaç tedavisi veya kalıcı kalp pili ile semptomları giderilmiştir 20
b) aritmi devam etmektedir ve organik bir kalp hastalığı vardır 20
c) aritmi nedeniyle İCD implante edilmiştir 30

Klas 3:
1-Kişinin ilaç tedavisi veya kalıcı kalp piline rağmen semptomları sürmektedir ve EKG veya Holter’de aritmi gösterilmiştir (fonksiyonel kapasite 3) 40
2-Kişinin aritmisini düzeltmek amacıyla ablasyon veya cerrahi işlem veya İCD implantasyonu uygulanmıştır, fakat semptomları devam etmektedir (fonksiyonel kapasite 3) 50
Klas 4:
Kişinin aritmisini düzeltmek amacıyla aşağıdakilerden birisi uygulanmıştır fakat aritmiye bağlı semptomları devamlıdır ve hastanın günlük aktivitelerini engellemektedir (fonksiyonel kapasite 3 veya 4) 100
1. İlaç tedavisi d) Cerrahi müdahale
2. Kalıcı kalp pili e) İCD implantasyonu
3. Kateter ile ablasyon
PULMONER HİPERTANSİYON
Klas 1:
Asemptomatik; Fizik muayene ve EKO veya sağ kateter ile Pulmoner arter sistolik basıncı (PASB) 30-40 mmHg saptanan ve Pulmoner Hipertansiyon tanısı konmuş hastalar 10
Klas 2:
Günlük fiziksel aktivitede hafif kısıtlaması olan ( NYHA 2), EKO veya sağ kateter’de PASB: 40-50 mmHg saptanan hastalar 25
Klas 3:
Günlük fiziksel aktivitede ağır kısıtlaması olan (NYHA 3), EKO veya sağ kateter’de PASB: 50-70 mmHg saptanan hastalar 50

Klas 4:
İstirahatte dispne, göğüs ağrısı ve presenkopu olan veya en küçük aktivitelerde semptomları ortaya çıkan (NYHA 4) ve/veya istirahatte sağ ventrikül yetmezliği belirti ve bulguları olan
PASB: 70 mmHg üzeri hastalar 100
HİPERTANSİYON
Klas 1:
Antihipertansif tedavi kullanan ve komplikasyonu olamayan kişiler 10
Klas 2:
Kişi antihipertansif tedavi alıyor ve aşağıdakilerden birisi varsa 20
1. Proteinüri d) Hipertansif retinopati (Gunn belirtileri)
2. Hipertansif serebrovasküler hastalık e) Sol ventrikül hipertrofisi
Klas 3:
Kişi antihipertansif tedavi alıyor ve aşağıdakilerden iki veya daha fazlası varsa 50
1. Diyastolik kan basıncı > 120mmHg (maksimal tedaviye rağmen)
2. Proteinüri ve böbrek fonksiyon bozukluğu (serum kreatin ve BUN düzeylerinde artış veya kreatin klerensi <%50 olması)
3. Hipertansif serebrovasküler hastalık ve kalıcı nörolojik defisit
4. Sol ventrikül hipertrofisi
5. Hipertansif retinopati (evre 3-4)
PERİKARD HASTALIKLARI
EVRE I:
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile perikard hastalığı tanısı konulan, fonksiyonel kapasite NYHA sınıf-I ve konstriksiyon bulgusu olmayanlar 10
EVRE II:
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile perikard hastalığı tanısı konulan, iki veya daha fazla perikardit atağı geçiren fonksiyonel kapasite NYHA sınıf-I ve konstriksiyon bulgusu olmayanlar 20
EVRE III:
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile konstruktif perikardit tanısı konulan veya perikardiektomi yapılan, fonksiyonel kapasite NYHA sınıf-II olanlar 30
EVRE IV:
Konstriktif perikard hastalığı tanısı nedeniyle opere edilmesine rağmen bulguları devam eden, NYHA sınıf III-IV hastalar 80
HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ
EVRE I:
Fizik muayene ve laboratuar sonuçlarıyla hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konulan ve asemptomatik olan hastalar 50


EVRE II:
Fizik muayene ve laboratuar sonuçlarıyla hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konulan ve tedaviye rağmen semptomatik olan hastalar 100
KALP YETMEZLİĞİ
EVRE I:
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile hafif kalp yetmezliği tanısı konulan ve NYHA sınıf–I hastalar 10
EVRE II:
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %50-60 olan ve tedaviye rağmen NYHA sınıf –II hastalar 30
EVRE III:
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %30-50 olan ve tedaviye rağmen NYHA sınıf –III hastalar 50
EVRE VI:
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan veya NYHA sınıf –III-IV hastalar 100

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI ( DKH )
Klas 1 :
A-Grubu 5
Fizik inceleme veya laboratuvar sonuçları ile DKH saptanan, asemptomatik veya orta derecede aktivite ile semptomu olmayan NHYA evre 1 hastalar; Bakteriyel endokardit profilaksisi alan, başka ilaca gereksinimi olmayan, konjestif kalp yetersizliği bulguları ve ağrısı olmayanlar ve Kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olmayan, hafif kapak yetersizliği veya darlığı olan, hafif sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs < 1.5) hastalar.
B- Grubu 10
Düzeltici ameliyat yapıldıktan sonra yukarıdaki kriterlere uygun hastalar.
Klas 2 :
A-Grubu 25
Fizik inceleme veya laboratuvar sonuçları ile DKH saptanan, günlük basit aktivite ile asemptomatik olan ancak orta düzeyde aktivite ile semptomatik olan NHYA evre 2 hastalar veya semptomları önlemek için diyet veya ilaç tedavisi gerektiren, konjestif kalp yetersizliği semptomları olan veya senkop, göğüs ağrısı, emboli veya siyanozu bulunan hastalar veya kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, orta derecede kapak yetersizliği veya darlığı olan, orta düzeyde sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs 1.>2:1), sağ-sol şantı olmayanlar veya pulmoner vasküler rezistansı artan hastalar ( pulmoner vasküler rezistans; sistemik vasküler rezistansın yarısından küçük olanlar).
B- Grubu 30
Ameliyattan sonra yukarıdaki kriterlere uygun hastalar.
Klas 3 :
A-Grubu 45
Fizik inceleme veya laboratuvar sonuçları ile DKH saptanan, günlük basit aktivite ile semptomatik olan NHYA evre 3 hastalar; diyet veya ilaç tedavisi ile konjestif kalp yetersizliği semptomları tamamen kontrol edilemeyen hastalar ve kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olanlar, önemli sol-sağ şantı bulunan (Qp/Qs 1.>2:1), ve pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistansın yarısından büyük olanlar veya sağ-sol şantı bulunanlar.
B- Grubu 50
Ameliyattan sonra tedaviye rağmen, konjestif kalp yetersizliği semptomları devam eden hastalar
Klas 4 :
A- Grubu 75
DKH semptomları olan veya günlük basit aktivite ile konjestif kalp yetersizliği semptomları gösteren NHYA evre 4 hastalar; diyet veya ilaç tedavisi ile konjestif kalp yetersizliği semptomları kontrol edilemeyen hastalar ve kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olan hastalar, önemli sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs 1.>2:1) ve pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistansın yarısından büyük olanlar veya sağ-sol şantı bulunanlar.
B- Grubu 80
Operasyon yapılmış fakat fonksiyonel klas 3 semptomları devam eden veya konjestif kalp yetersizliği veya siyanozu devam edenler veya kardiyomegali, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olanlar veya önemli sol-sağ şantı saptanan, sağ-sol şantı bulunan veya pulmoner vasküler rezistansı yüksek olan hastalar.
KALP HASTALIKLARI
A. Kapak hastalıkları
Klas l hastalar 10
Fizik muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre hafif düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 1 semptomlar ve sistolik kalp yetmezliğine neden olan ventriküler fonksiyon bozukluğunun (mitral yetersizliği hastalarında EF>%60, aort yetersizliğinde >%55, diğer durumlarda >%50) ve ventriküler dilatasyona ait bulguların olmaması.

Klas 2 hastalar 30
Fizik muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre orta düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 2 semptomlar ve kalpte laboratuar testleri ile (EKG, ekokardiyografi vb.) ortaya konmuş dilatasyon/hipertrofi varlığna rağmen sistolik fonksiyonların normal olması (mitral yetersizliği hastalarında EF>%60, aort yetersizliğinde >%55, diğer durumlarda >%50).
Klas 3 hastalar 50
Fizik muayene veya laboratuvar sonuçlarına göre orta-ileri düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 3 semptomlar ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş sol ventrikül sistolik fonksiyonlarında azalma (mitral yetersizliği hastalarında EF %30-%60, aort yetersizliğinde %30-%55, diğer durumlarda %30-%50).
Klas 4 hastalar 100
Fizik muayene veya laboratuvar sonuçlarına göre orta-ileri düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile opere edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 4 semptomlar ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş ciddi ventrikül fonksiyon (EF<%30).
B. Koroner arter hastalığı
Klas l hastalar 10
Anjinası olsun veya olmasın fizik muayene bulguları ve laboratuar testleriyle tanısı desteklenen hastalarda koroner anjiografi ile bir koroner arterde % 50’den daha az darlık saptanması.
Klas 2 hastalar 30
Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 1 semptomlar veya ilaç tedavisi veya diyetle anjinanın kontrol altında tutulabilmesi ve ayrıca konjestif kalp yetmezliğinin bulgu ve semptomlarının yokluğu (EF >%50).
Klas 3 hastalar 50
Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; laboratuar yöntemleri ile (EKG, eforlu EKG, perfüzyon sintigrafisi v.b) devam eden iskeminin saptanması veya bir koroner arterinde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterilmiş olması ve ilaç tedavisi veya diyetle anjinanın kontrol altında tutulabilmesi ve sol ventrikül fonksiyonlarının bozuk olmasına rağmen (EF %30-%50) hastada NYHA Sınıf 2 semptomların varlığı.Klas 4 hastalar 100
Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; laboratuar yöntemleri ile (EKG, eforlu EKG, perfüzyon sintigrafisi vb) devam eden iskeminin saptanması veya bir veya daha fazla koroner arterinde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterilmiş olması ve ilaç tedavisi veya diyete rağmen hastada NYHA Sınıf 3-4 semptomların varlığı veya hastada ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun olması (EF<%30)
NOT) Kalp transplantasyonu olan kişilerin Özür Oranı % 70 olup, transplante kalbin fonksiyonları ayrıca değerlendirilip oradan gelen özür oranları Balthazard formülü kullanılarak birleştirilecek ve hastanın Özür Oranı belirlenecektir.
DAMAR HASTALIKLARI
1- Tıkayıcı damar hastalığı olanlar:
A- Arteriosklerozis obliterans (ASO)
a- Distal arter atımları palpe edilemiyor, 200 m üzerinde klaudikasyo intermittant var ve trofik bozukluk yok, invaziv ve noninvaziv tetkiklerle (dopler, USG, Angio) damar patolojisi tespit edilmiş, kol-bacak indeksi 0.50-0.95 değerinde olanlarda
1- Tıbbi tedaviden istifade ediyor ise 20
2- Tıbbi tedaviden istifade edemiyor ise 30
b- Distal arter atımları palpe edilemiyor, 200 metrenin altında klaudikasyo intermittant var, istirahat ağrısı (+) ve trofik bozukluk (ülser, atrofi vb.) var, invaziv ve noninvaziv tetkiklerle (Doppler, USG, Periferik damar anjiyosu) damar patolojisi tespit edilmiş; kol ve bacak basınç indeksi 0.50 veya altında değerde olanlarda
1- Cerrahi tedaviden istifade etmiş olanlar 30
2- Cerrahi tedaviden istifade edememiş olanlar 50
3-Birden fazla damar lezyonuna yönelik operasyon olup istirahat ağrısı devam eden 60
NOT: Yukarıdaki maddelere ilaveten amputasyon uygulananlara amputasyonla ilgili oranlar Balthazard ile eklenir.
B- Tromboangitis obliterans (Buerger):
1-Sempatektomi ameliyatı yapılmamış ve tıbbi tedaviden yararlanıyorsa 20
2-Sempatektomi yapılmış, trofik bozukluk yok ama 200 metrenin üzerinde klaudikasyo intermittant varsa 30
3- Sempatektomi yapılmış, trofik bozukluğu ve iskemiye bağlı istirahat ağrısı olanlar 50
NOT: Yukarıdaki maddelere ilaveten amputasyon uygulananlara amputasyonla ilgili oranlar Balthazard ile eklenir.
2- Fonksiyonel damar hastalığı olanlar (Reynaud Fenomeni, Akrosiyanozis vs.)
a- Trofik bozukluğu olmayanlar 20
b- Trofik bozukluğu olanlar (doku nekrozu) 40
3- Travmatik damar hastalığı olanlar
a- Cerrahi müdahale görmüş, dolaşım bozukluğu olmayanlar 0
b- Cerrahi müdahale görmüş, dolaşım bozukluğu ve iskemi bulguları olanlar 30
NOT: Cerrahi müdahale uygulanmasına rağmen amputasyon uygulanan vakalar uzuv kaybı ile ilgili maddelere göre değerlendirilir.
4- Venöz sistem hastalıkları: İnvaziv ve noninvaziv tetkiklerle tespit edilmiş derin ven trombozuna bağlı venöz dönüş bozukluğu olanlar
a- Staz ülseri bulunmayanlar 20
b- Staz ülseri bulunanlar
1- Tek ekstremite 40
2- İki ekstremite 70
5- Lenf sistemi hastalıkları: (İster konjenital, ister akkiz lenfödemi olanlar)
a- Hafif derecede lenfödemi olanlar 10
b- Orta derecede lenfödemi olanlar
1- Tek ekstremitede 20
2- İki ekstremitede 45
c- İleri derecede lenfödemi olanlar (Yürüme ve hareketi engelleyecek ölçüde) 80
 

Azk

Üye
Üye
Katılım
Eki 17, 2016
Mesajlar
1
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Bi şey sormak istiyordum.bende 1 derece aort,1 derece mitral,2 derece trikuspit yetmezlik var buna kaç derece rapor verilir.
Bu listede sadece aort ve mitral gorunuyor triküspit yetmezlik kapak hastalıklarına dahil olmuyor mu?
 

hrnplk

Üye
Üye
Katılım
Eki 12, 2016
Mesajlar
6
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
39
Merhaba
Abimin kalp kapak değişti ve ameliyat sonrası beynine emboli attı sağ taraf kısmı felç oldu. şu anda sağ ayak parmakları oynamıyor hafif sürterek yürüyor.
Malulen için basvurduk sonucu bekliyoruz.
Ef 60 çıktı. nörolojide ve fizik tedavi eklenincekaç olur?
 

hrnplk

Üye
Üye
Katılım
Eki 12, 2016
Mesajlar
6
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
39
Hastaneden çıkan rapor aşağıdaki gibidir. Malulen emeklilik hakkı kazanabilirmiyiz.

Kardiyoloji:
EKG: NSR ; EKO :60
Fizik Tedavi :
Sağ brunnstrom elde 5, üstte 5altta 3-4 . modifiye ashwortha göre altta spastiste 2-3 (sağ ayak intrensek kaslarda) , üstte düz zeminde sınırlı bağımsız ambule
Nöroloji;
NM sağ 4/5/5 hemiparezi.
BBT : sol anterior serebral arter sulama alanında kronik infarkt.
Tanı: Aort valu replasmanı; Sağ hemiparezi
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,113
Tepkime Puanı
16
Puanları
38
Yaş
47
[MENTION=16316]hrnplk[/MENTION] bu tanıları yorumlamak gerçekten çok güç. Buradaki tanılar ankara maluliyet dairesine gidiyor. Oradaki heyet bulgulara göre bu kişi malul sayılır yada sayılmaz kararı verecektir. Bu aşamada oradan gelecek sonucu beklemekten başka çare yok.
 

hrnplk

Üye
Üye
Katılım
Eki 12, 2016
Mesajlar
6
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
39
[MENTION=1098]halil[/MENTION]yılmaz teşekkürler..
 

bullwild

Üye
Üye
Katılım
Ara 21, 2016
Mesajlar
1
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
2013 yilinda kalp kriziyle hastanede stent takildi ayni yer 4 defa daha tikandi suan iyiyim 5anjiyo oldum ikisi balon 3 unde stent takildi birkezde koldan anjiyo oldum toplamda 6 anjiyo 5 stendim var ve hala ilac kullaniyorum duzenli olarak ozurlu oranim nasil hesaplanir ve ne yapmam gerekir
Tir soforuyum nelerden yararlanabilirim
 

gülümse_hayata

Üye
Üye
Katılım
Kas 9, 2010
Mesajlar
16,301
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Yukarıda Halil bey kalp rahatsızlığı için olan oranları belirtmiştir. Bu oranların altında yada üzerinde olması ancak hekimin muaynesi sonucu belirlenir. Hastalığın hastaya vermiş olduğu zarara göre ancak doktorun bu kararı verebilir. Bizler sadece sakatlık oran cetvelindeki oranları yukarıda olduğu gibi size aktarabiliriz. Bir takım haklardan yararlanabilmek için en az %40 ve üzeri rapora ihtiyacınız vardır.
 

suayb

Üye
Üye
Katılım
Eyl 22, 2017
Mesajlar
1
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Bilen arkadaş yazarsa sevinirim

Ben ritim bozuklugu nedeni ile ablosyon operasyonu yecirdim ve kapbim de 3 adet 1 mm 2mm olmak uzere delik var rapor orani tahmini ne olur
 

Ahmet turhan

Üye
Üye
Katılım
Tem 4, 2019
Mesajlar
7
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
45
Selam hipertansiyon proinuteri karaciger yaglanmasi evre 2 ankilizan spondolit sinponi ilac kullanıyorum obstruk hipokrolit kardiyomiyopati var ozur oranim ne olur cevap verirseniz sevinirim 1998 ssk giris 7138 pirim var
 

hlyyrgn

Üye
Üye
Katılım
Kas 17, 2020
Mesajlar
2
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
kalp kapakciklarinin ucude orta ileri duzduze
 

hlyyrgn

Üye
Üye
Katılım
Kas 17, 2020
Mesajlar
2
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
3 kapakda da sorun var puanlamasi nasil oluyor ?? mkh%30 ,akh%30 verilmis.. orta ciddi tk sorunumuz var tesbit edilmis karsisi bos bırakılmıs .... tk icin de ayri puan verilmesi gerekmiyor mu ???
 

efulim

Üye
Üye
Katılım
Kas 18, 2020
Mesajlar
6
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
35
Merhaba 2017 yılında gögüs ağrısı şikayeti ile kardiyoloji bölümüne giderek muayene oldum ekg ve efor çekildi akabinde bt çekimi için gün verilerek nabız düşürmek için belog 50 mg kullandım fakat nabız düşmediği için bt çekilemedim beni anjuo ya aldılar anjuo da dr bir koroner arterde sadece %20 tıkanık olduğunu ve açtığını söyledi hastaneden herhangibir şekilde epkriz raporu almak aklıma gelmedi ve bu ilden ayrıldım 2020 yılında ise tekrar gögüs ayrısı ile trabzon ilinde kardiyolojıye gttim burada perfizyon sintgrarisi çekildi EF 59 olarak görünüyor dr 2 yıllık ilaç rporu düzenledi ve e nabızda hastalığım aterosletorık kalp hastalğı yazıyor bu rahatsızlık ile engel oranım sizce %10 mu %30 mu cevaplarınız için şimdiden tşk ederim
 

ugurkrdg42

Üye
Üye
Katılım
Eki 24, 2018
Mesajlar
24
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
Merhaba 2017 yılında gögüs ağrısı şikayeti ile kardiyoloji bölümüne giderek muayene oldum ekg ve efor çekildi akabinde bt çekimi için gün verilerek nabız düşürmek için belog 50 mg kullandım fakat nabız düşmediği için bt çekilemedim beni anjuo ya aldılar anjuo da dr bir koroner arterde sadece %20 tıkanık olduğunu ve açtığını söyledi hastaneden herhangibir şekilde epkriz raporu almak aklıma gelmedi ve bu ilden ayrıldım 2020 yılında ise tekrar gögüs ayrısı ile trabzon ilinde kardiyolojıye gttim burada perfizyon sintgrarisi çekildi EF 59 olarak görünüyor dr 2 yıllık ilaç rporu düzenledi ve e nabızda hastalığım aterosletorık kalp hastalğı yazıyor bu rahatsızlık ile engel oranım sizce %10 mu %30 mu cevaplarınız için şimdiden tşk ederim
Anjio oldum 2 stend takıldı ef50 cıktı şimdi sürekli 55 raporum var

ANE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 

heredotcevdet

Üye
Üye
Katılım
Şub 14, 2021
Mesajlar
1
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Merhabalar,
AV tam blok sebebiyle 5 yıl önce kalp pili takıldı. Holterde 5-6 saniye durmalar tespit edilmişti ve kalp atış hızım 40'lara kadar düşüyordu. Arada aritmilerim devam ettiği için doktor tarafından aritmi düzenleyici raporlu ilaç düzenlendi. Acaba başvuruda bulunsam engel oranım ne çıkar.
Teşekkürler...
 
Üst