Sağlık Bakanlığı (Engelli) Personel Alım Sınavı Sonuçları Açıklandı

F

Fırtına

Guest
Sağlık bakanlığında çalıştırılmak üzere 17 farklı unvanda istihdam edilmek üzere sınavla 2 bin özürlü personel alınacağı belirtilmişti. Sınav sonuçları bugün açıklanmıştır. Sınav sonuçlarına aşağıda ki linkten ulaşmanız mümkün.

Sonuçlar için tıklayınız.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
F

Fırtına

Guest
ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

Bu yönetmeliğin 22. maddesi;

Madde 22 - (Değişik madde: 2006/10129-13/02/2006 S.B.K. Yön/11.mad) 20 nci maddede belirtilen süreler içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploması bir üst öğrenim olana, aynı öğrenim grubunda ise diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınır. Söz konusu atamalar tamamlandıktan sonra duyuruda yer alan kadrolardan iki yıl içerisinde istifa, ölüm, memuriyetten çekilme ve benzeri bir sebeple boşalma olması halinde veya kontenjan açığı bulunduğu sürece, başarı sıralaması takip edilmek şartıyla yedeklerden atama yapılabilir.
 
Üst