Sakatlık İndiriminden Kimler Yararlanır?

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,141
Tepkime Puanı
26
Puanları
48
Yaş
47
Halk arasında “vergi indirimi” yasal tabiriyle “sakatlık indirimi” Gelir Vergisi Kanunu'nun 4842 maddesiyle belirlenmiştir. Sakatlık (vergi) indiriminden faydalanmak için aktif olarak çalışma yaşamı içinde olmak şartı vardır. Bir şekilde emekli olanlar, önceden çalışıpta halı hazırda çalışma hayatı içinde olmayanlar vergi indiriminden faydalanamaz.

Sakatlık Oranına Göre Vergi İndirimi Dereceleri

Sakatlık (özürlülük) oranına göre 3 çeşit vergi indirimi derecesi vardır. Bunlar, 1. derece, 2. derece ve üçüncü derece diye derecelendirilmiştir. Buna göre;
Birinci Derece; sakatlık oranının %80 ve üstünü,
İkinci Derece; sakatlık oranının %(yüzde) 60-79 arası
Üçüncü Derece; sakaylık oranının %40-59 arası olanları ifade eder.

Sakatlık İndiriminden Kimler Yararlanır?

Sakatlık İndiriminden;
1- Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı,
2- Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı,
3- Özürlü olup basit usulde vergilendirilenler,
yararlanır.

2- Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır?

Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilenlerin Gelir Vergisine tabi kazançlarına, belli bir tutar ve oranda Sakatlık İndirimi uygulanır.
Sakatlık İndirimi, hizmet erbabında, tevkifat matrahına uygulanır.
Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde eden mükellefler için de uygulanır. Bu durumda indirimden yararlanan özürlü kişi değil ona bakmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde eden mükelleflerdir.

3- Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İsteyenlerin Yapacakları İşlemler

Sakatlık İndiriminden yararlanmak isteyenler bir dilekçeye aşağıda belirtilen belgeleri de ekleyerek Vergi Dairesi Başkanlığı olan yerlerde ilgili Grup Müdürlüğü’ne, diğer illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne diğer ilçelerde de Mal Müdürlüğüne başvurmalıdırlar.
4- Sakatlık İndiriminden Yararlanmak
İsteyenlerden İstenecek Belgeler

1- Özürlü Hizmet Erbabı İçin

 • a) Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
 • b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf
 • 2- Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu


Özürlü Kişiler İçin

 • a) Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
 • b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,
 • c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.
 • 3- Özürlü Serbest Meslek Erbabı İçin
 • a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
 • b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.
 • 4- Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü
 • Olduğu Özürlü Kişiler İçin
 • a) Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,
 • b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,
 • c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.
 • 5- Sakatlık İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Özürlüler İçin
 • a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
 • b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.


İlgili Müdürlükler sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen özürlü kişileri Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”in ekinde yer alan ve yetki verdiği sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almak üzere sevk yapacaktır. Yetkili sağlık kuruluşunca verilecek raporlar ilgili müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru sahibinin çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğine karar verecektir. Bu şekilde sakatlık dereceleri belli olanlara ilişkin raporlar, ücretlilerde işverenine, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlığa gönderilecektir.
Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) veya raporlarda yer almayan bulgularla ilgili iddialara dayanan itiraz ve şikayet mahiyetindeki başvurular da ilgili müdürlüklere yapılacak ve yukarıda açıklandığı şekilde işlem görecektir.

Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Dilekçe Örneği

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / DEFTERDARLIK MAKAMINA,*

...................................................................’nda görev yapmaktayım. Bakmakla yükümlü bulunduğum ................................................ rahatsızlığı/rahatsızlığım nedeniyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesi gereğince sakatlık indiriminden yararlanabilmem için gereğinin yapılmasını arz ederim. …../…../…….

Tel: (Ev) Adı Soyadı

(İş) İmza

EKLERİ:

1- ( ) 2 Adet Fotoğraf

2- ( ) Çalıştığı Yerden Çalıştığına Dair Yazı

3- ( ) İşçi ise Sigorta Giriş Bildirgesi veya Son Dört Aylık Bordro

4- ( ) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- ( ) Bakmakla Yükümlü Olduğunu Bildirir Yazı

6- ( ) Sağlık Karnesi Fotokopisi

7- ( ) ……………gün ve ………….sayılı ……………………………………Hastanesi’nden alınan Sağlık Kurulu Raporu Aslı

ek-2.JPG
 
Üst