Like Tree1Beğeni

Konu: Kamuda çalışan eski ve yeni engelli memurun emekliği?

 1. #1
  Sağlık Teknikeri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Mesajlar
  951
  Blog Mesajları
  19
  Bahsedilme
  2 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu

  Kamuda çalışan eski ve yeni engelli memurun emekliği?

  Sponsor Bağlantılar


  Değerli arkadaşlar 657’ye tabi başka deyişle kamuda çalışan engellilerin işe giriş tarihlerine göre emeklilik sürelerinde değişiklik oluyor. Burada belirleyici olan tarih 1 ekim 2008 Tarihi. Bu tarihten önce işe engelli statüsüyle giren memurların emekliliğiyle bu tarihten sonra işe engelli kadrosunda giren memurun emeklilik sürelerinde bazı değişiklikler oluyor. Ayrıca sonradan engelli olan memurun emekliliği de farklı düzenlenmiştir.

  Ayrıca bakınız: https://engelliler.gen.tr/f11/tum-yo...kliligi-24172/

  kamu-engelli.jpg

  Engelli memur emekliliği ile ilgili detaylı açıklama örnekler;

  Kamu da engelli çalışmasını belirleyen düzenleme 657/53'üncü maddesinde açıklanmıştır.

  Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kamu kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır(EKPSS). Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.

  Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir. Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

  ENGELLİ MEMURUN EMEKLİLİK ŞARTLARI ESKİ VE YENİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

  EKİM 2008 ÖNCE GÖREVE BAŞLAYAN MEMUR


  5434 sayılı Kanunun 39. Maddesinin ( j ) fıkrasına göre, engellikleri sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlardan en az 15 yıl hizmeti bulunanlar istekleri halinde emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.

  5510 Geçici Madde ile Düzenlemeye Yer Verilmiştir.


  Kamu görevlilerinin tahsil yardımlarına ilişkin tebliğ'de konuyla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.
  5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu görevlisi olanların malullükleri;

  a
  ) Vazifelerini yaptıkları sırada,
  b) Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden,
  c) Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken,
  ç) İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında,
  d) İşyerinde herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen kazadan, doğmuş olduğu, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucunda, çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettikleri anlaşılanlar hakkında, Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanundaki vazife ve harp malullüğüne ilişkin hükümler uygulanır.

  Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde kamu görevlisi olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca (SGK) yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum (SGK) Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

  a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,
  b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında, Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

  Burada ayrıma gidilmiştir.

  • a.)Doğuştan engelli olup, Kamu kurum ve kuruluşlarına engelli kadrosu ile atanan %40 ve üzerinde engelli olanlar 5400 gün tamamlarsa emekli olurlar.
  • b.)5510 Geçici Madde ile yapılan düzenleme ile birlikte, sağlıklı olarak memuriyete başlayan daha sonra geçirdikleri hastalık, kaza sonucu engelli duruma düşenler içinde 5760(16 yıl),6480(18 yıl) kadar günleri varsa engellilik dereceleri %40 ila %59 arasında olmaları halinde emekli olacaklardır.
  • Sonradan kazanılan engellikten dolayı, doğuştan engelliye göre 1 yıl yada 3 yıl fazla çalışma (engelli derecesine göre) yapmaları gerekiyor(Düzenleme :5510 SS ve GSSK Geçici Madde:4)  EKİM 2008(15/10/2008 SONRA) KAMU GÖREVLİSİ OLANLAR

  5510/28'inci Maddesi ile birlikte;
  Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

  Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

  • a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
  • b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94’üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.
  • Eski Memurda 15 yıl olan çalışma şartları, yeni memurda %60 engelli olması halinde 11 yıl çalışırsa emekli aylığını hak etse bile 15 yıl sigortalılık süresi arayacaktır.  ÖRNEK:

  Sigortalı Mustafa 1/01/2009 tarihinde %65 Engellilik raporu ile birlikte özel sektörde işçi olmuş 4/a kapsamında 3 ay çalışmıştır.
  2014 yılında EKPSS ile kamu da memur olmuşsa (4/c) 15 yıl sigortalılık süresi 3960 günü tamamlayacaktır.
  Sigortalılık süresinde 18 yaşından geçirdiği süreler dikkate alınacaktır.
  Eski Memur sonradan engelli olması halinde geçici madde ile yeni memura göre daha fazla gün aranırken, yeni memurda ise sigortalılık süresi ve eksik gün aranmaktadır.
  Kanun geçici maddesine baktığınızda 16 yıl ve 18 yıl karşılığında eski memurda gün sayısını isterken, yeni memurda 16 yıl,18 yıl karşılığında süre değil 12 yıl ,13 yıl kadar çalışma günü yeterli oluyor.

  Kanun hazırlanırken ;

  Ekim 2008 öncesi Eski Memur sonradan engelli olmuşsa;
  • a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760, (5760/360=16 yıl)
  • b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, (6480/360=18 yıl)
  • Zaten memur 16 yıl yada 18 yıl çalışma süresi ile bugünleri tamamlar,


  15/10/2008 sonra Memur için,

  • a.)%60 ve üzerinde doğuştan engelli 3960 gün ve 15 yıl sigortalılık süresi(3690/360=11 yıl emekli aylığı bağlanmaz 15 yıl isteyecektir.)
  • b.) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,(4320/360=12 yıl emekli olamaz 16 yıl aranır)
  • c) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680(4680/360=13 yıl emekli olamaz 18 yıl aranır)


  Eski memur geçici madde ile 16 yıl veya 18 yıl günü gelirken, yeni memura sigortalılık süresi eski memur kadar gelmiş günde ise 12 ila 13 yıl tespit edilmiş. Yeni memur engelli olup maaştan olmama adına sigortalılık süresini tamamlayacağı için 4320 ila 4680 esprisi olmayacaktır.
  Bu düzenleme ile yukarıdaki örnekte olduğu gibi ilk defa Ekim 2008'den sonra 4/a sigortalı olarak ara verip kamuda çalışan 4/c statüsünde olanlara sigortalılık süresi doldurarak 4320 ile 4680 günü tamamlayanlara faydası olacak.

  EKPSS ile göreve başlamadan önce 4/a sigortası olmayarak ilk defa 4/c olanlar günü erken tamamlayacak emekli maaşı için sigortalılık süresine takılacaktır.

  EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINDA ESKİ MEMUR YENİ MEMURA GÖRE DAHA AVANTAJLIDIR

  Eski memur koruma kalkanında olup,en az ek ödeme dahil 1.618,19 TL az emekli aylığı bağlanmaz.
  Yeni memurda ise ortalama kazanç 2.000 TL. olursa 1.000 TL civarında emekli aylığı alacaktır.


 2. #2
  Üye

  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  8
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  ilk ssk 4/A girişim 2005 yilinda saglamdim. 2 yıl çalıştım ara verdim. arada engelli oldum
  2010 da e kpss ile kumuya atandim. ve vergi indirimi aldım %82 oranında raporla. halen çalışıyorum. raporum sabit. 2005 ten sonra 4/a da 750 gunum var. kamuda ise 2010 dan itibaren 2400 gunum var. toplamda 3150 gunum var. nasıl.emekli olurum. malulen değil de normal emekli olmak ıstiyorum. sonra başka bi iş yapabilmek icin. ne kadar maaş alırım. teşekkürler

  SM-J710FQ cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi

 3. #3
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  13,577
  Blog Mesajları
  15
  Bahsedilme
  128 Gönderi
  Etiketleme
  38 Konu


  15/10/2008 sonra Memur için, %60 ve üzerinde doğuştan engelli 3960 gün ve 15 yıl sigortalılık süresi ile emekli olurlar. Sizde bu süreye tabisiniz.

 4. #4
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2017
  Mesajlar
  3
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  @halilyılmaz Peki Halil Bey %60 ve üzeri sonradan engelli raporuyla memurun durumu nedir?

 5. #5
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  13,577
  Blog Mesajları
  15
  Bahsedilme
  128 Gönderi
  Etiketleme
  38 Konu


  %60 lık oran ilk sigortalılık tarihinde gerçekleşmişse malulen emekli olunabilir.

 6. #6
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2017
  Mesajlar
  3
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Alıntı Halil Yılmaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  %60 lık oran ilk sigortalılık tarihinde gerçekleşmişse malulen emekli olunabilir.
  Sonradan engelli raporu alanlar yüzde 60 ve üzeri raporla erken emekli olamıyor mu? Bu konu çok muğlak gözüküyor sanki. Çünkü rahatsızlığım maluliyet cetvelinde yok ama özürlülük yönetmeliğinde var.

 7. #7
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  13,577
  Blog Mesajları
  15
  Bahsedilme
  128 Gönderi
  Etiketleme
  38 Konu


  Oluyorlar tabiki. Ben sadece sordum. Zira eğer malulen emekli olabiliyorsanız o daha kısa sürde size emeklilik sağlar.

 8. #8
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2017
  Mesajlar
  3
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Alıntı Halil Yılmaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Oluyorlar tabiki. Ben sadece sordum. Zira eğer malulen emekli olabiliyorsanız o daha kısa sürde size emeklilik sağlar.
  Özelden bir danışmak isterim uygun olursanız

 9. #9
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2017
  Mesajlar
  2
  Bahsedilme
  1 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  merhaba %43 engelliyim 2003 yılından raporumda mevcut.

  2003 mayıs ayında sgk lı olarak işe başladım... sgk : 3042 günüm prim

  2012 ocak ayında engelli kadrosundan sağlık da memur olarak atandım.

  emekli sandığından : 1845 günüm prim

  aynı zamanda 21.12. 2010 yılında aldığım vergi indirimi için %43 raporumda bulunmaktadır..

  yani toplamda prim günüm : 4887

  ben bağlı bulunduğum halk sağlığı müdürlüğüne yazı yazdım emeklilik tarihimle ilgili bilgi istedim...
  15 yıl dolunca emek olacağım bilgisi verildi. ( müdürlük bana diyorki: ben seni memurluğa alırken engelli kadrodan bilerek aldım bundan dolayı 15 yıl da emekli olacaksın,
  fakat ben seni normal kadrodan alsaydım bende calışırken engelli statüsüne geçseydin o zaman %43 rapor ile 18 yılda emekli olacaktın diyor.)

  yani bu durumda 1.5 yılım kaldı.
  ama kafam çok karıştı burda sizden aldığım bilgiye göre 4.5 yıl sonra emekli olacağım

  şimdiden teşekkür ederim.

 10. #10
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  13,577
  Blog Mesajları
  15
  Bahsedilme
  128 Gönderi
  Etiketleme
  38 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  @fatteoser kurum size tam tersi yönünde bilgi vermiş.
  2012 Yılında engelli kadrosunda göreve başlamışsınız. Sakatlık oranınız da %43. Bu durumda siz 18 yıl hizmet süresi, 4500 gün primle emekli olacaksınız. Bakınız==>> http://engelliler.gen.tr/f11/tum-yon...kliligi-24172/


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş