Engelliler adına alınan aracı kimlerin kullanacağı netleşti

Sağlık Teknikeri

Üye
Üye
Katılım
Haz 8, 2010
Mesajlar
962
Tepkime Puanı
6
Puanları
18
17 Nisan 2015 tarihinde KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlandı ve engelliler adına tescilli araçları kimlerin kullanabileceğine dair yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre:

1- % 90 ve üzeri raporu olan kişi adına yurt içinden alınan aracı herkes kullanabilir. Bu konuda "3. derece yakınlar" vb. hiç bir kısıtlama kalmadı. Yurt dışından alınan araçlar için ise 3. derece yakın sınırı devam ediyor

2- H sınıfı sürücü belgesi bulunup kendisi araç kullanan kişilerin özel donanıma sahip araçlarını kendileri ve bir de benzer sakatlığı bununan H sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler kullanabiliyor.

3- Araçta özel donanım yoksa ve aynı zamanda otomatik vitesli ise, o aracı herkes kullanabiliyor. Bu konuda da hiç bir sınırlama kalmadı.

4- Araçta özel donanım varsa ve/fakat bu özel donanım takılırken aracın orijinal/teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmamaışsa, yani özel donanım ilaveten takılmışsa, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir.


Burada geçen 3. derece yakınlar ibaresinin kapsamı aşağıdaki gibidir. Not: Üç iki'yi ve bir'i kapsar, iki bir'i.

engelliaraba.jpg

KAN HISIMLARI SIHRİ (KAYIN) HISIMLAR

Birinci Derecede Kan Hısımları
Kişinin;
- Çocukları [ve eşleri],
- Annesi [ve eşleri],
- Babası [ve eşleri].

Birinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin;
- Eşinin Annesi [ve eşleri],
- Eşinin Babası [ve eşleri].

İkinci Derecede Kan Hısımları
Kişinin;
- Kardeşleri [ve eşleri],
- Torunları [ve eşleri],
- Büyük annesi [ve eşleri],
- Büyük babası [ve eşleri].

İkinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin;
- Eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce) [ve eşleri],
- Eşinin büyük annesi [ve eşleri],
- Eşinin büyük babası [ve eşleri].

Üçüncü Derecede Kan Hısımları
Kişinin;
- Kardeşinin çocukları (yeğenleri) [ve eşleri],
- Dayısı [ve eşleri],
- Amcası [ve eşleri],
- Halası [ve eşleri],
- Teyzesi [ve eşleri].

Üçüncü Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin;
- Eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları) [ve eşleri],
- Eşinin dayısı [ve eşleri],
- Eşinin amcası [ve eşleri],
- Eşinin halası [ve eşleri],
- Eşinin teyzesi [ve eşleri].


NOT: Evlatlık, öz çocukla aynı hükümlere tabidir.


Ayrıca Bkz: Medeni Kanun Madde:18


Kan hısımlığı

MADDE 17.- Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur.
Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır.


Kayın hısımlığı

MADDE 18.- Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur.
Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.

Dayanak: Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 53:

(Değişik fıkra:RG-17/4/2015-29329) Engellilere ait araçların trafik tescil kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında:

a) Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

b) Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına "Araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

c) Engellilik derecesi % 90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, "İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, “Özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir. Aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde de kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

ç) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir.

d) Engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir engelliye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

e) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların tescil belgelerine “İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

f) Engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

(Değişik fıkra:RG-17/4/2015-29329) Talep halinde, trafik denetleme kuruluşları tarafından engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, engellilere ve gazilere örneği Ek: 47’de yer alan park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Ayrıca bakınız:::

http://engelliler.gen.tr/f18/otv-indirimli-arac-almak-icin-yapilmasi-gerekenler-24126/

http://engelliler.gen.tr/f18/engelli-arac-indirimi-hesaplama-24499/

Sorularınız olursa konu altında dile getiriniz. Elden geldiğince ben yada site yöneticileri, üyeleri yanıt verecektir.
 

batuhan_06

Üye
Üye
Katılım
Haz 27, 2014
Mesajlar
15
Tepkime Puanı
1
Puanları
0
Yaş
41
17 nisandan berı bu konuşuluyor zaten ancak sizin bu msjınızdakı yenılık nedır anlayamadım..ıkı haftaya kadar yenı aracımızı alacağız ancek ilgili kurum denılen kurum hangısı ondan emın degılız hala..veya trafık tescıllere henüz ulaşmış bir bilgilendirme yok..17 nısandan sonra araç alıp bu yukardakı yönetmeliği göstererek araçta donanım olsa dahı ( sadece ekleme aparat takılmış ve aracın aksamları değiştirilmemiş ) ruhsata 3.dereceye kadar yakınları kullanabilir ibaresi düşüren oldumu onuda bılmıyoruz..2 hafta sonra ruhsat çıkarırken tescildeki meura 17 nısan yönetmeliğini göstersek bile bize böyle bır bilgi gelmedi diyerek gönderecek ve buna karşılık ne yapacağımızı nereye basvuracagımızıda bılmıyoruz..yanı kısacası ortada bır yönetmelık var ama ne memurlar nede bızler ne yapabılecegımız bılmıyoruz hala hersey muğlak
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,194
Tepkime Puanı
40
Puanları
48
Yaş
47
Yönetmelik yeni olduğundan memurların bilgisiz olması normaldir. Aslında normal değild Türkiye şartlarında normal diyoruz. Haklı olarak sizde ne yapalım diye soruyorsunuz. Çoğu zaman olduğu gibi memurların bilgisiz kaldığı noktalarda biz gerekli bilgiyi vereceğiz. İcabında yeni yönetmeliğin internet çıktısını alarak memura okutacağız, memur anlamazsa bir üst memura çıkacağız. Başkada bi çıkış noktası gelmiyor aklıma.
 

protez

Üye
Üye
Katılım
Ara 13, 2011
Mesajlar
40
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
42
Halil bey şimdi otamatik soldan gaz firen tertibatlı aracımı benim dışında kardeşim veya yiğenim ruhsatta ismi olmadan kullanabilecekmi?
 

Hasan44

Üye
Üye
Katılım
Kas 4, 2015
Mesajlar
1
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
30
Merhaba,
4. Madde için rapor oran sınırı var mı yoksa herkes için geçerli mi?
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,194
Tepkime Puanı
40
Puanları
48
Yaş
47
4. Madde için rapor oranı sınırlması-kısıtlaması yok.
 

bergun76

Üye
Üye
Katılım
Kas 19, 2015
Mesajlar
6
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
45
Merhabalar;

Kendim %52 engelliyim. Kuzenim %95 engelli. Araç alacak maddi durumu yok. Kendisi ile anlaşarak onun üzerine bugün araç alımını gerçekleştirdik.
Araç tescilini yapan ilçe küçük bir ilçe olduğu için memurun yeterli bilgisi yoktu. Bende sonradan farkettim. Araç ruhsatına "3.dereceye kadar akrabalar" (buna benzer bir ibare) kullanabilir ifadesini yazdı. Ben itiraz edince hayır böyle dedi. Çok uzatmadım. Benim kuzenim olduğu için 3. derece akraba değilim.

Yapılan trafik denetimlerinde bu sorun olur mu? Soyadlarımız aynı olduğu için bir şekilde kurtarabilir miyim. Yoksa itiraz edip, ruhsatı değiştirmeli miyim.?
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,194
Tepkime Puanı
40
Puanları
48
Yaş
47
Alınan araçta özel donanım varmı?
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,194
Tepkime Puanı
40
Puanları
48
Yaş
47
Özel donanım yok ve oran %90 üzeriyse 3. derece yakın akraba şartıda yok demektir. Söylediğiniz gibi memur eski bilgiye dayanarak onu yazmış. Yeni düzenlemede o kaldırıldı.
 

simurgson

Üye
Üye
Katılım
Kas 22, 2015
Mesajlar
5
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Özel donanım yok ve oran %90 üzeriyse 3. derece yakın akraba şartıda yok demektir. Söylediğiniz gibi memur eski bilgiye dayanarak onu yazmış. Yeni düzenlemede o kaldırıldı.

Üstad merhaba,

Babamın, kanser, kalp stenti var. Çok şükür ki fiziki olarak başka bir özürü/ rahatsızlığı yok. Raporunda süresiz % 93 özür oranı verilmiş. Şimdi benim ve babamın sorusu/sorunu şu:

Babam faal olarak araba kullanıyor ve Allah'ın izniyle sürmeye de devam etmek istiyor. Normal B sınıfı ehliyeti var. Bu raporu kullanarak araç alsak;
1- Babamın ehliyeti iptal olur mu - ki bir kaç muameleci iptal olur demiş-
2- H sınıfı ehliyet almak zorunda mı kalır.
3- Bu aracı ben ya da eniştem, eşim v.s. kullanabilir mi?
Teşekkürler
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,194
Tepkime Puanı
40
Puanları
48
Yaş
47
ÖTV indirimi için evet H sınıfı ehliyet şart. Fakat bunun için acele etmeyin. Zira 1 ocak 2016 ta tüm ehliyet sınıfları değişecek dolayısıyla H sınıfı ehliyette kalkıp onun yerine engellilere A veya B sınıfı ehliyet verilecek. O zaman alırsınız ehliyeti. Baban adına aracı araçta özel donanım olmadığı için sürücü belgesi olan herkes kullanabilir.
 

simurgson

Üye
Üye
Katılım
Kas 22, 2015
Mesajlar
5
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
ÖTV indirimi için evet H sınıfı ehliyet şart. Fakat bunun için acele etmeyin. Zira 1 ocak 2016 ta tüm ehliyet sınıfları değişecek dolayısıyla H sınıfı ehliyette kalkıp onun yerine engellilere A veya B sınıfı ehliyet verilecek. O zaman alırsınız ehliyeti. Baban adına aracı araçta özel donanım olmadığı için sürücü belgesi olan herkes kullanabilir.

Cevap için teşekkürler.

Peki bu durumda 2016 da tekrar kontrolden falan geçip o şekilde mi alması gerek ehliyeti?
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,194
Tepkime Puanı
40
Puanları
48
Yaş
47
Evet, ehliyetlerle ilgili yeni düzenlemenin yürülüğe girmesini bekleyip öyle hareket ediniz.
 

Nkizil

Üye
Üye
Katılım
Kas 27, 2015
Mesajlar
6
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
35
Evet, ehliyetlerle ilgili yeni düzenlemenin yürülüğe girmesini bekleyip öyle hareket ediniz.
benim babamın sağ ayak engeli var bu nedenle sağ ayak engeli için aparat takılı araç otomatik vites ve yurtdışından ithal edildi babımın engellik oranı %90 nın altında 8 yıldan fazladır araç babamda babamın ayrıca şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlığı var aracın ruhsatında araç sahibinden başkası kullanamaz yazıyor benim sorum benim bu babamın aracını kullanabilmem için ne yapmam gerekiyor
 

Nkizil

Üye
Üye
Katılım
Kas 27, 2015
Mesajlar
6
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
35
Gümrükten izin almak için başvuru yapsak olur mu
 

Nkizil

Üye
Üye
Katılım
Kas 27, 2015
Mesajlar
6
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
35
Aracı kullanmak için Gümrük izin veriyor mu
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,194
Tepkime Puanı
40
Puanları
48
Yaş
47
Pardon soruyu anlayamadım. Ne gümrüğü?
 

Nkizil

Üye
Üye
Katılım
Kas 27, 2015
Mesajlar
6
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
35
Aracın otomatik vites olduğunu yazdığım soruma Cvp verir misiniz
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,194
Tepkime Puanı
40
Puanları
48
Yaş
47
İlk soru gözümden kaçmış özür dilerim. Araçta özel donanım varsa 4. maddeye devreye göre. Bakınız>

4- Araçta özel donanım varsa ve/fakat bu özel donanım takılırken aracın orijinal/teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmamaışsa, yani özel donanım ilaveten takılmışsa, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir.
 
Üst